Guide till tarotläggningar: från enkla till avancerade

Tarotkort har länge fascinerat och trollbundit människor med sin unika kombination av symbolik och mystik. Tarotläggningar har använts i århundraden för att ge insikt i framtiden, få vägledning i personliga frågor och utforska de djupare aspekterna av den mänskliga själen.

I denna guide tar jag med dig på en spännande resa genom kortens magiska värld. Jag kommer att guida dig genom olika tarotläggningar, från enkla och snabba till mer avancerade och komplexa. Du kommer att lära dig hur du tolkar korten, hur du ställer tydliga frågor och hur du får ut mesta möjliga av din tarotläsning.

Så kan du använda den här guiden:

 • Lära dig grunderna i tarotläggningar och hur du tolkar korten.
 • Upptäcka olika tarotläggningar, från enkla till avancerade.
 • Få tips och råd kring hur du får ut mesta möjliga av din tarotläsning.
 • Finna inspiration och vägledning på din egen personliga tarotresa.

Jag hoppas att du kommer att finna denna guide informativ, inspirerande och användbar. Förbered dig på att öppna ditt sinne för tarotkortens magiska värld och upptäcka de oändliga möjligheter som detta kraftfulla verktyg har att erbjuda!

Enkel tarotläggning

Vad är tarotläggningar?

Först och främst kan det vara värt att förklara vad tarotläggningar är. Det är olika sätt att placera tarotkorten enligt specifika mönster. Det finns många olika varianter som du kan använda dig av. Mitt råd är att börja enkelt och göra en läggning med bara ett till tre kort. Med tiden kan du sedan försöka dig på allt mer avancerade varianter.

Fördelarna med att lägga tarot på ett strukturerat sätt är att du kan:

 • Få insikter och vägledning. Tarotkorten kan ge dig värdefulla insikter i olika aspekter av ditt liv, inklusive dina relationer, din karriär och din personliga utveckling.
 • Göra dig mer självmedveten. Att arbeta med tarotkort kan hjälpa dig att bli mer medveten om dina tankar och känslor samt mönster i ditt beteende.
 • Fatta mer medvetna beslut. Korten kan ge dig vägledning i hur du kan fatta mer medvetna och kraftfulla beslut i ditt liv.
 • Släppa taget om negativa tankemönster. Att tolka korten kan hjälpa dig att identifiera och släppa taget om negativa tankemönster och begränsande övertygelser.
 • Få kontakt med din intuition. Genom att använda korten kan du stärka din intuition och din förmåga att lyssna på din inre röst.

Förberedelser innan du börjar

Innan du dyker ner i de olika tarotläggningarna är det viktigt att vidta några förebyggande åtgärder. Skapa en optimal miljö för din lösning på följande sätt:

 1. Välj en tarotlek som passar dig. Det finns många olika tarotlekar att välja mellan. Alla har sin egen unika stil och symbolik. Ta dig tid att utforska olika lekar och hitta en som du dras till intuitivt. Tre exempel på populära lekar är: Rider-Waite Tarot, Ljusbärarens Tarot och Thoth Tarot.
 2. Skapa en lugn och avkopplande miljö. Det krävs fokus och koncentration för att läsa tarot. Hitta en tyst och avkopplande plats där du inte kommer att bli störd. Tänd gärna några ljus, sätt på lugn musik eller skapa på annat sätt en atmosfär som känns behaglig för dig.
 3. Ställ en tydlig och fokuserad fråga. Ju tydligare din fråga är, desto mer specifik och användbar blir din tarotläsning. Undvik vaga eller otydliga frågor. Istället för att fråga “Kommer jag att få jobbet?” kan du omformulera frågan till “Vilka faktorer kan påverka min chans att få jobbet?”. Med detta sagt kan du även göra en ja/nej-läggning om du vill, och jag beskriver längre ner i guiden hur du gör en sådan.
 4. Rensa ditt sinne och dina intentioner. Ta några minuter och rensa ditt sinne från distraherande tankar och bekymmer. Sätt en intention för din läsning och fokusera på vad du vill få ut av den. Det kan vara att få vägledning, klarhet eller insikt i en specifik situation.
 5. Blanda och dra korten. När du känner dig redo blandar du tarotleken ordentligt. Håll korten i dina händer och känn in deras energi. När du känner dig redo drar du de kort du behöver för din tarotläggning.

Kom ihåg: Det finns inget rätt eller fel sätt att lägga tarotkort. Det viktigaste är att du är öppen, mottaglig och litar på din intuition medan du arbetar med korten.

Nu är du redo att börja utforska de olika tarotläggningar som beskrivs i den här guiden. Börja med enkla läggningar som en enkortsläggning eller trekortsläggning. Arbeta dig sedan gradvis fram till mer avancerade varianter när du känner dig bekväm.

Varje läggning ger dig unika insikter och perspektiv. Ta dig tid att tolka korten noggrant och reflektera över budskapen de förmedlar till dig. Genom att regelbundet öva på att lägga och tolka korten kan du utveckla din intuition, öka din självkännedom och få värdefull vägledning i ditt liv.

Enkla tarotläggningar att börja med

Tarotläggningar behöver inte vara komplicerade eller tidskrävande. Med enkla varianter kan du snabbt få värdefulla insikter i specifika frågor eller situationer.

Enkortsläggning

Detta är den enklaste och snabbaste tarotläggningen. Du kan med fördel använda den för att dra och tolka ett kort om dagen.[1] Den ger dig en direkt och fokuserad inblick i en specifik fråga eller situation.

Så lägger du ut kortet:

 1. Blanda kortleken ordentligt.
 2. Håll korten i dina händer och känn in deras energi.
 3. Ställ din fråga tyst för dig själv.
 4. Dra ett kort ur leken.

Enkortsläggning

Så tolkar du kortet:

Tolkningen av kortet görs utifrån din fråga och intuition. Du kan använda en guidebok eller liknande som referens, men lita också på din egen känsla av vad kortet betyder för dig.

Exempel på användningsområden:

 • Sätta en intention för dagen.
 • Fråga om råd i en viss situation.
 • Få en inblick i dina känslor eller tankar om något.
 • Reflektera över en händelse eller upplevelse.

Trekortsläggning

En trekortsläggning ger dig en mer nyanserad bild av en situation genom att belysa tre olika aspekter.[2]

Så lägger du ut korten:

 1. Blanda kortleken ordentligt.
 2. Håll korten i dina händer och känn in deras energi.
 3. Ställ din fråga tyst för dig själv.
 4. Dra tre kort ur leken och placera dem i rad, från vänster till höger.

Trekortsläggning

Så tolkar du korten:

När du tolkar korten kan du utgå från kortens positioner:

 • Vänstra kortet representerar det förflutna eller bakgrunden till situationen.
 • Mellersta kortet representerar nutid eller den aktuella situationen.
 • Högra kortet representerar framtiden eller det möjliga utfallet av situationen.

Du kan även vara uppmärksam på symbolerna, färgerna och elementen på varje kort. Reflektera också kring hur symbolerna hänger ihop med din fråga och situation.

Dessutom bör du låta din intuitiva känsla av vad korten betyder för dig vara vägledande. Hur tolkar du budskapet som korten förmedlar?

Exempel på användningsområden:

 • Få klarhet i en relation eller utmaning du står inför.
 • Utforska olika alternativ eller möjligheter i en situation.
 • Se vilka faktorer som kan påverka ditt beslut eller din framtid.
 • Få insikt i dina egna tankemönster och beteenden.

Ja/nej-läggning

Denna enkla tarotläggning ger dig ett direkt svar på en ja/nej-fråga.

Så lägger du ut korten:

 1. Blanda kortleken ordentligt.
 2. Håll korten i dina händer och känn in deras energi.
 3. Ställ din fråga tyst för dig själv.
 4. Dra ett (eller tre) kort ur leken.

Ja-/nej-läggning

Så tolkar du korten:

Det finns olika sätt att tolka korten i en ja/nej-läggning:

 • Ge korten en ja/nej-betydelse. Vissa tarotböcker och sätt att tolka tarot tillskriver vissa kort specifika ja/nej-betydelser.
 • Använd din egen intuition. Känn in kortets energi och budskap. Har det en positiv eller negativ känsla?
 • Tolka utifrån hur kortet/korten visas. Detta är förmodligen det enklaste sättet. Om ett kort visas rättvänt tolkar du det som ett ja. Men om det istället dras uppochnervänt tolkar du det som ett nej. Drar du tre kort kan du se om du får flest ja eller nej.

Exempel på användningsområden:

 • Få ett snabbt svar på en enkel fråga.
 • Få vägledning i ett binärt beslut (exempelvis ja eller nej, höger eller vänster, köp eller sälj).
 • Bekräfta eller motbevisa en tanke eller en känsla.

Avancerade tarotläggningar som fördjupar din förståelse

När du känner dig bekväm med enkla tarotläggningar kan du utforska mer komplexa varianter. Dessa kan ge dig en djupare inblick i specifika frågeställningar eller områden i ditt liv.

Exempel på avancerade tarotläggningar:

 • Keltiska korset. Denna läggning ger en detaljerad analys av en specifik situation.[3] Den belyser 10 olika aspekter, inklusive det förflutna, nutid, framtiden, utmaningar, möjligheter och råd.
 • Relationsläggning. Denna variant utforskar dynamiken i en relation mellan två personer. Den avslöjar potentiella problemområden och hjälper dig att stärka relationen.
 • Årshjulet. Detta är en fascinerande tarotläggning som kopplar samman tarotkortlekens symbolik med naturens rytm och de åtta sabbaterna (hedniska högtider) under året. Den ger dig en djupare förståelse för de olika energierna och teman som präglar året och hjälper dig att hantera varje årstids utmaningar och möjligheter.

Frågor och svar

Vad är en tarotläggning?

En tarotläggning är en metod där man använder tarotkort för att få insikt i olika aspekter av livet, såsom framtiden, nuvarande situationer, personlig utveckling och relationer. Själva tarotläggningen är det mönster som korten placeras på framför tarotläsaren.

Hur ska man lägga tarot?

Det finns många olika sätt att lägga tarotkort, men en vanlig metod är att blanda korten och sedan dra de kort du behöver för din läggning. Placera korten i ett specifikt mönster och tolka dem utifrån din egen intuition och din förståelse för din fråga eller situation.

Hur ofta kan man lägga tarotkort?

Det finns inga strikta regler för hur ofta man kan lägga tarot. Du kan lägga tarot så ofta du vill. Lyssna dock på din intuition och undvika att lägga tarot för ofta om du känner att det dränerar dig eller ger dig ångest.

Referenser

 1. Biddy Tarot. "Top Tarot Spreads for Beginners." Tillgänglig på: https://biddytarot.com/blog/top-tarot-spreads-for-beginners/. Hämtad 2024-05-04.
 2. Labyrinthos. "3 Card Tarot Spreads: Simple Tarot Spreads Organized by Layout." Tillgänglig på: https://labyrinthos.co/blogs/learn-tarot-with-labyrinthos-academy/3-card-tarot-spreads-simple-tarot-spreads-organized-by-layout. Hämtad 2024-05-04.
 3. Women's Health Magazine. "Beginner Tarot Spreads." Tillgänglig på: https://www.womenshealthmag.com/life/a41319340/beginner-tarot-spreads/. Hämtad 2024-05-04.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].