Översteprästinnan

Rättvänt: Intuition, visdom, andlighet, medvetenhet, feminin energi.

Uppochnervänt: Ytlig, okunnighet, förvirring, maktlöshet, vilseledning.

Översteprästinnan

Beskrivning av bilden på kortet

Detta kort föreställer en kvinna som sitter mellan två pelare.[1] Den ena pelaren är märkt med bokstaven “B” och den andra med bokstaven “J”. Dessa tolkas ofta som Jakin och Boas, de två pelarna vid ingången till Jerusalems tempel. Pelarna symboliserar dualiteten mellan kunskap och ignorans samt ljus och mörker. De representerar även dualiteten mellan det andliga och det materiella.

Självaste översteprästinnan är en symbol för det undermedvetna, intuitionen och det okända.[2] Hon håller en Torahrulle, vilken är delvis dold bakom hennes mantel. Detta kan antyda att inte all kunskap är omedelbart tillgänglig eller avsedd för alla. Hon bär också en krona formad som en månskära. Den förstärker hennes anknytning till månens cykler och det feminina. Månen vid hennes fötter är ännu en indikation på hennes dominans över det emotionella och det undermedvetna.

Bakgrunden är blå, vilket ofta förknippas med lugn, kunskap och det oändliga. Ridån bakom henne är mönstrad med granatäpplen och palmblad. Dessa fruktbarhetssymboler antyder att hon agerar portvakt till en hemlig eller helig plats.

OBS! Beskrivningen av detta tarotkort baseras på tarotleken Rider-Waite.


Vad översteprästinnan betyder i olika kontexter

Rättvänt

Allmän betydelse

Rättvänt symboliserar kortet översteprästinnan ofta inre reflektion eller meditation.[3] Det pekar på en tid då du bör lyssna på din inre visdom och ansluta till ditt högre jag.

Kärlek och relationer

Ställer du frågor som rör kärlek och relationer och drar detta kort? Då indikerar det att det är läge att djupdyka i dina egna känslor och behov. Kortet kan också tyda på att en djup, meningsfull relation ligger framför dig.

Karriär och arbete

I frågor som rör arbete och karriär uppmanar detta kort dig att lita på din intuition vid beslutsfattande. Det kan också indikera en kvinnlig mentor eller ledare. Denne kommer att spela en viktig roll i din yrkesmässiga utveckling.

Ekonomi och pengar

Finansiellt sett råder kortet dig att vara mer konservativ och tänka långsiktigt. Detta är en bra tid att spara, investera och planera för framtiden. Du bör vara långsiktig istället för att fatta impulsiva ekonomiska beslut.

Personlig utveckling

Kortet indikerar en tid av inre utveckling och andlig upptäckt. Det är en bra tid att fokusera på din personliga utveckling. Tiden är också den rätta att bättre förstå ditt inre jag och dina djupaste önskningar.

Hälsa och välbefinnande

Har du frågor som rör din hälsa? Då uppmanar kortet dig att lyssna på din kropp och din inre känsla. Det kan vara läge att vila och koppla av. Kanske bör du även söka andlig eller psykologisk vägledning.

Översteprästinnan uppmuntrar dig att lyssna på din kropp och inre känsla

Uppochnervänt

Allmän betydelse

Har du dragit kortet översteprästinnan uppochnervänt? Då varnar det för potentiella fallgropar. Dessa uppstår på grund av att du ignorerar din inre visdom eller intuition. Kortet kan indikera att du är ur balans eller att du inte är i harmoni med ditt verkliga jag.

Kärlek och relationer

I kärleks- och relationsfrågor kan kortet indikera att du kanske ignorerar röda flaggor. Alternativt kan översteprästinnan uppochnervänt vara ett tecken på att du inte lyssnar på din inre känsla. Därmed kan problem uppstå i din relation.

Karriär och arbete

På arbetsfronten kan kortet tyda på att du är benägen att fatta ogenomtänkta eller impulsiva beslut. Det rekommenderar dig att ha en försiktig strategi. Du uppmanas också att dubbelkolla fakta och data innan du agerar.

Ekonomi och pengar

I ekonomifrågor kan översteprästinnan uppochnervänt föra med sig en varning. Kortet varnar då för dåliga investeringar eller impulsiva ekonomiska beslut. Det signalerar att du bör rådgöra med experter innan du fattar större beslut om din ekonomi.

Personlig utveckling

Detta kort indikerar att du kanske hindras av bristande självmedvetenhet. Kanske pekar kortet till och med på självbedrägeri. Det pekar på en tid då du bör vara särskilt uppmärksam på ditt inre liv.

Hälsa och välbefinnande

Hälsomässigt kan detta kort varna för att du ignorerar tecken på fysiska eller emotionella problem. Vad du istället bör göra är att ta itu med dessa. Därför rekommenderas du söka professionell rådgivning om du känner dig osäker.

Viktiga kombinationer med andra tarotkort

  • Översteprästinnan och magikern:  Indikerar en balans mellan din inre och yttre värld. Den kan också peka på att du är på rätt väg för att manifestera dina drömmar.
  • Översteprästinnan och döden:  När dessa kort dyker upp tillsammans bör du vara uppmärksam. Kombinationen kan nämligen indikera att en betydande andlig eller personlig förändring är på antågande.
  • Översteprästinnan och kejsaren:  Dessa kort indikerar ett behov av balans. Vad du bör balansera är logik och struktur med intuition och kreativitet.
  • Översteprästinnan och tornet: Detta kan vara en tid av omvälvande personlig förvandling. Förvandlingen understryker behovet av att lyssna på din inre röst.
  • Översteprästinnan och månen:  Båda dessa kort är kopplade till det undermedvetna och emotionella. Kombinationen kan indikera djupa, ibland förbryllande, emotionella tillstånd. Den kan även peka på komplexa situationer där det inte finns några tydliga svar.
  • Översteprästinnan och solen:  Det kan vara dags att belysa något i ditt liv som har varit otydligt eller förbisett.
  • Översteprästinnan och tre i pentagram:  Dessa kort kan indikera att en person kommer in i ditt liv. Personen gör detta för att lära dig något viktigt. Eller så kan de peka på att ditt inre arbete kommer att ha en konkret och mätbar påverkan i den materiella världen.

Vanliga frågor om översteprästinnan

Vad betyder översteprästinnan?

Rättvänt symboliserar kortet översteprästinnan inre visdom, intuition och andlighet. Kortet signalerar en tid då det är viktigt att lyssna till sin inre intuition och söka djupare förståelse. Du bör följa din inre känsla när du fattar beslut.

Vad betyder översteprästinnan uppochnervänt?

Uppochnervänt indikerar kortet en risk för okunnighet, förvirring och brist på inre insikt. Kortet kan varna för att du för närvarande ignorerar din inre röst eller undviker att lyssna på din intuition. Detta kan leda till dåliga beslut.

Är översteprästinnan ett positivt eller negativt kort?

Kortet är i sig neutralt. Det kan tolkas positivt eller negativt beroende på kontext och tolkning. Översteprästinnan är ett kort som ofta uppmanar dig att fokusera mer på din inre värld. Du bör söka balans och klarhet genom introspektion.

Referenser

  1. Keen. "The High Priestess Tarot Card." Tillgänglig på: https://www.keen.com/articles/tarot/the-high-priestess-tarot-card. Hämtad: 2023-12-07.
  2. Energetic Tarot. "Tarot Meanings: The High Priestess." Tillgänglig på: https://www.energetictarot.co.uk/tarot-meanings-the-high-priestess. Hämtad: 2023-12-07.
  3. Little Red Tarot. "Library: Majors: 2 - The High Priestess." Tillgänglig på: https://littleredtarot.com/learn-tarot/library/majors/2-high-priestess/. Hämtad: 2023-12-07.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].