Djävulen

Rättvänt: Bundenhet, materialism, frestelser, utforskning av skuggsidor.

Uppochnervänt: Befrielse, återhämtning, insikt, motstånd mot frestelser.

Djävulen

Beskrivning av bilden på kortet

Centralfiguren på detta kort är förstås djävulen. Han avbildas ofta som en otäck varelse, en blandning av människa och get. Denna varelse symboliserar vanligtvis de djuriska och instinktiva sidorna av människans natur. Han representerar även frestelse och materialism.

Vid djävulens fötter finns två människor, en man och en kvinna. De är fastkedjade vid hans piedestal. Kedjorna representerar de anknytningar och beroenden som håller oss fast. Värt att notera är att kedjorna ofta sitter löst om människorna. Detta antyder att bundenheten är självskapad och kan brytas.

De två mänskliga personerna är avbildade med horn. Det symboliserar att de gradvis antar djävulens egenskaper. Detta medberoende förstärks ju längre de förblir i hans närhet. Det representerar idén om att vi tar till oss och internaliserar de negativa influenser vi omger oss med.

Bakgrunden visar en svart himmel och eld. Den ger en känsla av en underjordisk eller helvetisk miljö. Därmed förstärker den kortets koppling till frågor om moraliskt förfall och förlorad andlighet.

Bilden på kortet pryds även av ett omvänt pentagram.[1] I sin rätta form representerar pentagrammet andlig visdom och skydd. Men när det är omvänt blir det en symbol för det materiella som överskuggar det andliga.

OBS! Beskrivningen av detta tarotkort baseras på tarotleken Rider-Waite.


Vad djävulen betyder i olika kontexter

Rättvänt

Allmän betydelse

Rättvänt symboliserar kortet djävulen ofta en tid av personliga utmaningar. Det kan tyda på att du kämpar med dina inre demoner eller beroenden.[2] Kortet kan även representera en känsla av att vara fast i en situation. Du kan behöva konfrontera och förstå de delar av ditt liv som håller dig tillbaka.

Kärlek och relationer

Detta kort kan indikera en beroendeframkallande eller ohälsosam dynamik. Kortet djävulen kan varna för en relation som bygger mer på fysisk attraktion eller beroende än på något annat. Relationen borde istället byggas på en genuin emotionell eller andlig koppling.

Karriär och arbete

Djävulen kan peka på ett överdrivet fokus på karriär och materiell framgång på bekostnad av annat. Kortet kan också symbolisera en arbetsmiljö som är osund eller demoraliserande.

Ekonomi och pengar

Kortet varnar för de risker som är associerade med ohälsosam materialism. Det kan peka på en tid då du förblindas av pengars och ägodelars lockelse. Risken finns att detta leder till riskabla ekonomiska beslut.

Personlig utveckling

Djävulen uppmanar till självreflektion. Detta gäller särskilt när det kommer till att identifiera och övervinna självdestruktiva mönster. Det är läge att ta itu med och frigöra dig från sådant som begränsar din personliga utveckling.

Hälsa och välbefinnande

Detta kort kan signalera en tid där ohälsosamma vanor eller beroenden tar ut sin rätt. Det kan påminna dig om att ta hand om din kropp och ditt sinne och göra mer hälsosamma livsstilsval.

Person som bryter sig fri från sina kedjor

Uppochnervänt

Allmän betydelse

Uppochnervänt symboliserar kortet djävulen en process av frigörelse och befrielse. Det kan indikera att du övervinner begränsningar och bryter dig loss från negativa mönster.[3] Eller så finner du styrkan att stå emot frestelser. Detta är en tid för andlig och emotionell återhämtning.

Kärlek och relationer

Djävulen kan uppochnervänt peka på en tid av att bryta gamla, destruktiva mönster i relationer. Kortet kan indikera en tid då du lämnar en osund relation eller lär dig att bygga mer meningsfulla relationer.

Karriär och arbete

Detta kort kan peka på en tid av omvärdering och självreflektion. Det kan representera ett skifte bort från ett överdrivet fokus på materiella belöningar. Istället kan du finna mer meningsfulla och tillfredsställande vägar i arbetslivet.

Ekonomi och pengar

Djävulen kan uppochnervänt föreslå att du ändrar dina dåliga ekonomiska vanor. Du kan även vilja öka din medvetenhet om hur du hanterar dina resurser. Det kan vara dags för ekonomisk återhämtning eller att utveckla ett mer balanserat förhållningssätt till pengar.

Personlig utveckling

Det uppochnervända kortet djävulen pekar ofta på en tid av inre uppvaknande och självförståelse. Det uppmuntrar till personlig utveckling genom att övervinna inre hinder. Du bör försöka hitta din egen kraft och autonomi.

Hälsa och välbefinnande

Kortet kan signalera en vändpunkt där du anammar bättre hälsorutiner. Det kan även peka på en tid av mental och emotionell återhämtning. Det kan indikera att du övervinner ett beroende eller påbörjar en resa mot ett hälsosammare jag.

Viktiga kombinationer med andra tarotkort

  • Djävulet och tornet:  Denna kombination kan signalera en plötslig och dramatisk förändring. Tornet representerar ofta en stor omvälvning eller ett uppvaknande. I kombination med djävulen kan det tyda på en nödvändig, men smärtsam frigörelse från begränsande faktorer.
  • Djävulet och stjärnan:  Kombinationen kan anta att det finns ljus och hopp. Detta även i de mörkaste situationerna. Korten kan uppmuntra dig att hålla fast vid hoppet om förbättring och positiva förändringar.
  • Djävulen och månen:  Kan tyda på en tid av djupt självbedrägeri. Kombinationen kan även peka på en tid då du vilseleds av dina egna rädslor eller illusioner.
  • Djävulen och de älskande:  Kan indikera en komplicerad relation. Passionen och kopplingen är stark, men kanske inte helt hälsosam. Kombinationen kan signalera att du bör omvärdera balansen mellan kärlek och beroende.
  • Djävulen och rättvisa:  Kombinationen kan peka på konsekvenserna av dåliga beslut. Den kan indikera att du bör ta ansvar för dina handlingar och konfrontera deras konsekvenser.

Vanliga frågor om djävulen

Vad betyder djävulen?

När djävulen visas rättvänt symboliserar kortet ofta en tid av personliga utmaningar. Utmaningarna härrör till beroenden, materialism eller emotionella begränsningar. Reflektera kring de delar av ditt liv som kan vara begränsande eller destruktiva.

Vad betyder djävulen uppochnervänt?

Uppochnervänt indikerar djävulen vanligtvis en process av befrielse och frigörelse. Det indikerar en tid då du övervinner eller bryter dig loss från beroenden eller mönster. Det kan även vara negativa influenser som du frigör dig från.

Hur kan jag använda djävulen för att förbättra mitt liv?

Kortet djävulen kan användas som en katalysator för personlig utveckling. Det uppmanar dig att konfrontera dina personliga demoner, beroenden eller begränsande övertygelser. Genom att frigöra dig från dessa kan du finna en större frihet.

Vilka misstag bör jag undvika när jag tolkar kortet djävulen?

Ett vanligt misstag är att omedelbart se djävulen som ett negativt eller olycksbådande kort. Det är viktigt att närma sig kortet med en nyanserad förståelse. Det kan även symbolisera en viktig process av självupptäckt och övergång.

Referenser

  1. Wikipedia. "The Devil (tarot card)." Tillgänglig på: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Devil_(tarot_card). Hämtad 2023-12-15.
  2. Biddy Tarot. "The Devil Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://www.biddytarot.com/tarot-card-meanings/major-arcana/devil/. Hämtad 2023-12-15.
  3. Labyrinthos. "The Devil Meaning - Major Arcana Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://labyrinthos.co/blogs/tarot-card-meanings-list/the-devil-meaning-major-arcana-tarot-card-meanings. Hämtad 2023-12-15.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].