Världen

Rättvänt: Fulländning, helhet, framgång, uppfyllelse.

Uppochnervänt: Ofullständighet, oavslutade projekt, brist på avslut.

Världen

Beskrivning av bilden på kortet

I mitten av tarotkort världen syns en dansande kvinna.[1] Hon symboliserar universalitet och helhet. Hon håller i två stavliknande föremål som representerar balans och cykler. Kvinnan är omgiven av en lagerkrans. Lagerkransen är traditionellt en symbol för seger, framgång och fullbordan. Kransen bildar en oval, vilket är en symbol för ett världsägg och återfödelse.

I varje hörn av kortet finns ett väsen som tillsammans representerar de fyra elementen. Dessa är en människa (vatten), en örn (luft), en tjur (jord) och ett lejon (eld). Dessa symboler förknippas även med de fyra evangelisterna. De tillför en andlig dimension till detta kort.

Bakgrunden och detaljerna på bilden är rika på livfulla färger. Dessa symboliserar energi, vitalitet och helhet. Varje färg och detalj bidrar till en känsla av balans och harmoni, vilket är kärnan i kortets betydelse.

Den dansande kvinnan och det band som omger henne skapar en känsla av rörelse och kontinuitet. Detta speglar livets eviga cykler och den ständiga strävan efter utveckling och balans.

OBS! Beskrivningen av detta tarotkort baseras på tarotleken Rider-Waite.


Vad världen betyder i olika kontexter

Rättvänt

Allmän betydelse

Världen symboliserar en tid där viktiga livscykler når sin kulmen.[2] Kortet pekar på en tid för firande och erkännande av de prestationer som uppnåtts. Det indikerar också en ökad förståelse för världen och en känsla av att vara i harmoni med universum.

Kärlek och relationer

Rättvänt indikerar världen stabila och tillfredsställande relationer. Detta kan vara en tid då dina relationer känns särskilt  givande och uppfyllande. Kortet kan också innebära att du finner eller fördjupar en känsla av äkta och meningsfull anknytning till en partner.

Karriär och arbete

Världen indikerar ofta att du har nått ett betydelsefullt mål eller framsteg i din karriär. Detta kan vara en tid för erkännande och kanske en befordran eller framgång i affärer.

Ekonomi och pengar

Detta kort är ett gott tecken för din ekonomi. Det indikerar en tid av stabilitet och kanske till och med välstånd. Kortet kan också tyda på att tidigare finansiella insatser har burit frukt.

Personlig utveckling

På en personlig nivå indikerar kortet en tid för självförverkligande och andlig upplysning. Detta kan vara en tid där du känner att du är i linje med dina livsmål och personliga värderingar.

Hälsa och välbefinnande

Kortet antyder att du har en god fysisk och psykisk hälsa. Det kan också peka på en tid då du uppnår en högre grad av välbefinnande och balans i livet.

Jorden

Uppochnervänt

Allmän betydelse

Uppochnervänt kan världen indikera att du känner dig fast. Kortet kan också peka på att viktiga livscykler inte har nått sin fulla potential. Detta kan vara en tid av frustration över ofullständiga mål. Det kan också betyda att du upplever hinder i dina strävanden. Det kan därför vara svårt att se tydliga framsteg.

Kärlek och relationer

I kärlekslivet kan kortet tyda på osäkerhet, brist på utveckling eller stagnation i relationer. Kortet kan också indikera en tid där du kämpar med att etablera meningsfulla och varaktiga band.[3]

Karriär och arbete

Världen kan uppochnervänt representera utebliven framgång eller brist på erkännande. Det kan också signalera en känsla av att du är oförmögen att fullfölja eller avsluta viktiga uppgifter.

Ekonomi och pengar

Detta kan vara en tid av ekonomisk osäkerhet som kanske förknippas med oförutsedda utgifter. Kortet kan varna för förluster eller finansiella beslut som inte ger önskade resultat.

Personlig utveckling

Uppochnervänt indikerar kortet världen en tid där din personliga utveckling stannar av. Det kan också representera en tid där du kämpar med att finna mening eller riktning i livet.

Hälsa och välbefinnande

Kortet kan varna för potentiella hälsoproblem eller en brist på balans i din livsstil. Det kan också vara en signal om att ta hand om din fysiska och psykiska hälsa. Det är läge att se över dina vanor och rutiner.

Viktiga kombinationer med andra tarotkort

  • Världen och solen:  Indikerar ofta en tid av exceptionell framgång och lycka. Detta är en tid då visioner och drömmar blir verklighet. Kombinationen kan också signalera en tid av stor klarhet. Du kan nu få en ökad förståelse för dina egna mål och ambitioner.
  • Världen och tornet:  Kan tyda på plötsliga förändringar. Dessa påverkar din strävan efter fulländning. Korten kan också varna dig för att oväntade händelser kan skaka om din nuvarande situation. Dessa händelser kräver anpassning och omvärdering från din sida.
  • Världen och månen:  Kan peka på osäkerhet och förvirring. Kombinationen indikerar även illusioner som hindrar dig från att göra framsteg. Den kan indikera en tid då du behöver lita mer på din intuition och inre vishet. Detta för att navigera genom osäkerheten.
  • Världen och kejsarinnan:  Kan signalera en tid av kreativitet och fruktbarhet. Kombinationen indikerar också en harmonisk balans mellan det emotionella och materiella. Detta leder till en känsla av uppfyllelse och tillfredsställelse.
  • Världen och rättvisa:  Pekar på en tid av balans och rättvisa. De beslut som fattas kommer att ha rättvisa och balanserade utfall. Du bör också vara medveten om konsekvenserna av dina handlingar och beslut.

Vanliga frågor om världen

Vad betyder världen?

Rättvänt symboliserar världen fulländning, framgång och harmoni. Det representerar en tid där stora livscykler och projekt har nått sin kulmination. Detta medför en känsla av tillfredsställelse och uppfyllelse.

Vad betyder världen uppochnervänt?

Uppochnervänt indikerar världen ofullständighet, förseningar och oavslutade mål. Det kan vara en signal om att ytterligare arbete krävs för att nå framgång. Eller så upplever du kanske hinder i dina strävanden.

Är världen ett positivt kort att dra?

Ja, generellt sett anses världen vara ett positivt kort, särskilt när det är rättvänt. Detta då det indikerar fulländning, framgång och harmoni. Även uppochnervänt kan det ge värdefulla insikter om områden som behöver ytterligare arbete.

Referenser

  1. Biddy Tarot. "The World Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://biddytarot.com/tarot-card-meanings/major-arcana/world/. Hämtad 2023-12-16.
  2. Wikipedia. "The World (tarot card)." Tillgänglig på: https://en.wikipedia.org/wiki/The_World_(tarot_card). Hämtad 2023-12-16.
  3. Labyrinthos. "The World Meaning - Major Arcana Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://labyrinthos.co/blogs/tarot-card-meanings-list/the-world-meaning-major-arcana-tarot-card-meanings. Hämtad 2023-12-16.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].