Solen

Rättvänt: Positivitet, framgång, glädje, vitalitet.

Uppochnervänt: Negativitet, försening, ovisshet, brist på energi.

Solen

Beskrivning av bilden på kortet

Detta kort domineras av en stor, strålande sol. Solen har ett ansikte och symboliserar livskraft, energi och klarhet. Den betonar också en känsla av värme, ljus och positivitet.

På bilden ser vi även ett litet barn som rider på en vit häst. Barnet är naket, vilket representerar oskuld, renhet och enkelhet. Detta speglar barndomens oskuldsfulla glädje. Det betonar även en återgång till enklare, mer grundläggande känslor av lycka.

Barnet håller en röd flagga i sin hand.[1] Den röda flaggan är en symbol för vitalitet och passion. Flaggan viftas stolt och fritt. Detta indikerar en triumf över tidigare svårigheter och ett firande av livet.

Bakgrunden pryds av solrosor som vänder sig mot solen. Dessa blommor symboliserar lojalitet och beundran. De representerar också en resa av tillväxt, utveckling och förståelse.

OBS! Beskrivningen av detta tarotkort baseras på tarotleken Rider-Waite.


Vad solen betyder i olika kontexter

Rättvänt

Allmän betydelse

När solen visas rättvänt indikerar kortet framgång, klarhet och lycka.[2] Det förmedlar en tid av positivitet där saker faller på plats. Livet känns ljusare och mer hoppfullt.

Kärlek och relationer

I kärleksfrågor symboliserar solen ofta harmoniska, lyckliga och tillfredsställande relationer. Kortet kan tyda på en tid av glädje och delad lycka med en partner.

Karriär och arbete

Rättvänt indikerar detta kort framgång på arbetsfronten. Det pekar ofta på att du har en känsla av att vara på rätt väg i din karriär. Kortet kan signalera en tid då ditt hårda arbete börjar bära frukt.

Ekonomi och pengar

Solen indikerar ofta stabilitet och framgång i din ekonomi. Kortet kan peka på framgångsrika investeringar eller en positiv ekonomisk utveckling.

Personlig utveckling

Detta kort uppmuntrar dig till självförverkligande och personlig utveckling. Det kan indikera en tid då du känner dig självsäker och klar över dina mål och värderingar.

Hälsa och välbefinnande

Solen indikerar en god fysisk och psykisk hälsa. Kortet symboliserar vitalitet, energi och en allmän känsla av välbefinnande.

Sol

Uppochnervänt

Allmän betydelse

Uppochnervänt kan solen tyda på tillfälliga motgångar eller en tid av osäkerhet. Det kan även indikera en brist på klarhet eller en känsla av förlorad riktning.

Kärlek och relationer

Det uppochnervända kortet solen kan signalera problem eller missförstånd. Det kan peka på en tid av osäkerhet eller brist på harmoni i relationer.[3]

Karriär och arbete

Detta kort kan uppochnervänt tyda på stagnation i karriären eller brist på erkännande. Det kan indikera en tid då du känner dig oinspirerad eller ouppfylld i ditt arbete.

Ekonomi och pengar

Solen kan uppochnervänt varna för ekonomiska svårigheter eller dåliga beslut. Det är läge att vara försiktig med pengar och investeringar.

Personlig utveckling

Detta kort kan indikera en tid av självtvivel eller bristande självförtroende. Det kan vara en tid för reflektion där du bör omvärdera dina personliga mål.

Hälsa och välbefinnande

Det uppochnervända kortet solen kan varna för hälsoproblem eller en tid av låg energi. Detta är en tid då du bör ta hand om din fysiska och psykiska hälsa.

Viktiga kombinationer med andra tarotkort

  • Solen och döden:  Symboliserar ofta en kraftfull förändring. Denna kombination kan tyda på att en svår tid är över och att en mer gynnsam fas inleds.
  • Solen och tornet:  Kan tyda på en plötslig uppenbarelse. Denna kombination kan även indikera en omvälvande händelse som leder till positiva förändringar.
  • Solen och kejsarinnan:  Framhäver teman av fertilitet, skapande och överflöd. Detta kan vara en tid av produktivitet, kreativitet och materiellt överflöd.
  • Solen och vagnen:  Indikerar att framgång och seger är inom räckhåll. Detta förutsatt att du är beslutsam och målmedveten.

Vanliga frågor om solen

Vad betyder solen?

När solen visas rättvänt symboliserar kortet positivitet, framgång, klarhet och vitalitet. Det indikerar en tid av lycka och välbefinnande där livet känns ljusare. Du kan också uppleva att saker och ting tenderar att falla på plats under denna tid.

Vad betyder solen uppochnervänt?

Uppochnervänt kan solen signalera en tid av negativitet, osäkerhet eller brist på energi. Det kan tyda på att du känner dig fast eller stöter på hinder. Detta kan skapa frustration eller pessimism hos dig.

Vilken påverkan har solen på min personliga utveckling?

Solen är ett kort som kan vara en stark drivkraft för personlig utveckling. Kortet uppmuntrar till självförverkligande, positiv självbild och utveckling. Det kan indikera att det är dags att omfamna din fulla potential och sträva efter dina drömmar.

Referenser

  1. Wikipedia. "The Sun (tarot card)." Tillgänglig på: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sun_(tarot_card). Hämtad 2023-12-16.
  2. Biddy Tarot. "The Sun Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://biddytarot.com/tarot-card-meanings/major-arcana/sun/. Hämtad 2023-12-16.
  3. Labyrinthos. "The Sun Meaning - Major Arcana Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://labyrinthos.co/blogs/tarot-card-meanings-list/the-sun-meaning-major-arcana-tarot-card-meanings. Hämtad 2023-12-16.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].