Måttfullhet

Rättvänt: Harmoni, balans, måttfullhet, tålamod, integration.

Uppochnervänt: Obalans, extremer, överdrift, brådska, misslyckande att samarbeta.

Måttfullhet

Beskrivning av bilden på kortet

Bilden på kortet måttfullhet visar en ängel som ofta tolkas som ärkeängeln Mikael. Ängeln avbildas med ena foten i vattnet och den andra på land. Detta symboliserar balansen mellan det undermedvetna (vatten) och det medvetna (land). Det representerar också en bro mellan det andliga och det materiella.

Ängeln håller i två bägare och flyttar vätska från den ena till den andra.[1] Harmoni och balans skapas genom att motsatser sammanförs. Det symboliserar även flödet av livsenergi och idéer.

Bakgrunden visar en lugn och naturlig miljö med en väg som leder mot ett fjärran berg. Vägen kan tolkas som livets väg eller en andlig resa. Berget i bakgrunden symboliserar de utmaningar och hinder som behöver övervinnas. Dessa övervinner du lämpligast med just måttfullhet.

Över berget skiner en stor och strålande sol. Den ger en känsla av hopp, upplysning och vägledning. Solen representerar andlig insikt och klarhet som uppnås genom balans och harmoni.

Ängeln bär kläder som blandar enkla och rika detaljer. Denna klädsel symboliserar föreningen mellan det jordnära och det gudomliga. Den framhäver kortets budskap om att finna en balans mellan det jordiska och det andliga.

Färgschemat i bilden är mjukt men levande. Det har en harmonisk blandning av blått, grönt, gult och rött. Färgerna bidrar till en känsla av lugn och balans.

OBS! Beskrivningen av detta tarotkort baseras på tarotleken Rider-Waite.


Vad måttfullhet betyder i olika kontexter

Rättvänt

Allmän betydelse

Rättvänt betonar kortet måttfullhet vikten av att finna balans. Du bör hitta ett levnadssätt där du inte går till ytterligheter. Kortet förespråkar tålamod, självkontroll och förmågan att interagera motstridiga element på ett harmoniskt sätt.[2]

Kärlek och relationer

Kortet föreslår en tid av harmonisk förståelse. Det pekar på att förhållandet utvecklas genom en balans av att ge och ta. Det kan även symbolisera behovet av att anpassa sig och hitta en gemensam grund med din partner.

Karriär och arbete

Måttfullhet indikerar en tid för samarbete. Du bör försöka hitta en arbetsrytm som är hållbar på lång sikt. Det kan också uppmana dig att hitta kreativa lösningar för att harmonisera olika intressen.

Ekonomi och pengar

Kortet uppmanar till en stabil och välbalanserad ekonomisk plan. Det kan påminna om att undvika onödiga utgifter. Du bör istället fokusera på långsiktig ekonomisk planering.

Personlig utveckling

Måttfullhet är ett kort som indikerar personlig utveckling genom att hitta en inre balans. Det kan handla om att utforska andliga eller psykologiska dimensioner. Genom att göra detta kan du skapa en mer holistisk självbild.

Hälsa och välbefinnande

Kortet uppmanar till en måttfull inställning. Detta vare sig det handlar om diet, motion eller känslomässigt befinnande. Det kan också vara en signal om att du bör lyssna på kroppens behov och inte pressa dig till gränsen.

Måttfullhet

Uppochnervänt

Allmän betydelse

När måttfullhet är uppochnervänt indikerar kortet en brist på balans. Det kan då varna för splittring eller överdrift i ditt liv.[3] Det kan föreslå att det är dags att omvärdera var du lägger din energi. Du bör även passa på att se över dina prioriteringar.

Kärlek och relationer

Detta kort kan peka på konflikter som kommer av att man inte är överens om grundläggande värderingar. Konflikterna kan även grunda sig i att man har svårt att hitta en fungerande kompromiss. Det kan även indikera en brist på tålamod eller förståelse mellan parterna.

Karriär och arbete

Måttfullhet kan peka på en stressig tid där du känner att du drar ett större last än vad som är hållbart. Det kan också betyda att du kämpar med att finna en mening eller balans i ditt arbetsliv.

Ekonomi och pengar

När detta kort dyker upp uppochnervänt kan ekonomiska svårigheter eller slöseri bli uppenbara. Det uppmanar dig att ta ett steg tillbaka och utvärdera hur du hanterar din ekonomi. Detta för att återställa den ekonomiska stabiliteten.

Personlig utveckling

I frågor om personlig utveckling kan kortet indikera en tid av inre tumult. Det kan även peka på en konflikt där du kanske känner dig osäker på din plats i världen eller inom dig själv.

Hälsa och välbefinnande

Måttfullhet varnar för att du inte tar hand om dig själv. Kortet kan uppmana dig att reflektera över dina vanor och rutiner. Detta för att hitta vägar mot ett ökat välbefinnande.

Viktiga kombinationer med andra tarotkort

  • Måttfullhet och solen:  Kan signalera en tid av positiv energi och lycka. Dina ansträngningar för att skapa balans ger nu frukt.
  • Måttfullhet och tornet:  Kan varna för potentiella omvälvningar. Dessa kan rubba den nuvarande balansen och tvinga fram en nödvändig förändring.
  • Måttfullhet och stjärnan:  Kan betona vikten av hopp och tro. Dessa är nycklar till att återställa harmonin. Kombinationen tyder också på att du är på rätt väg mot andlig utveckling.

Vanliga frågor om måttfullhet

Vad betyder måttfullhet?

Rättvänt symboliserar måttfullhet behovet av att finna en medelväg. Det uppmanar dig också att upprätthålla harmonin i olika aspekter av ditt liv. Kortet förespråkar tålamod, försoning och självförbättring.

Vad betyder måttfullhet uppochnervänt?

Uppochnervänt indikerar kortet att det finns en disharmoni eller obalans. Denna behöver i sådana fall hanteras. Det kan uppmana dig till självreflektion eller att ändra ditt beteende och dina attityder.

Vilken typ av reflektion kan måttfullhet inspirera till?

Det kan inspirera till reflektioner som fokuserar på att hitta ditt inre lugn och balans. Du kan till exempel göra detta genom meditation, mindfulness eller andningsövningar. Dessa främjar din mentala klarhet och ditt inre lugn.

Referenser

  1. Little Red Tarot. "Temperance - Major Arcana Tarot Card." Tillgänglig på: https://littleredtarot.com/learn-tarot/library/majors/14-temperance/. Hämtad 2023-12-14.
  2. AstroTalk. "Temperance - Tarot Card." Tillgänglig på: https://astrotalk.com/tarot/temperance. Hämtad 2023-12-14.
  3. Biddy Tarot. "Temperance Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://www.biddytarot.com/tarot-card-meanings/major-arcana/temperance/. Hämtad 2023-12-14.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].