Stjärnan

Rättvänt: Hopp, inspiration, klarhet.

Uppochnervänt: Förlorad tro, pessimism, desillusion.

Stjärnan

Beskrivning av bilden på kortet

Bilden på tarotkortet stjärnan föreställer en naken kvinna. Hon står på knä vid en vattenkälla med ena foten på vattenytan.[1] Denna bild förmedlar sårbarhet och renhet. Att hon har ena foten i vattnet symboliserar hennes intuition och inre kunskap. Att den andra foten är på land representerar hennes styrka och stabilitet på jorden.

Hon håller i två kärl med vatten, ett i varje hand. Kvinnan häller vatten från dessa kärl. Vattnet från det ena kärlet hälls ut på land och det andra tillbaka i vattnet. Detta illustrerar livets flöde och cykler. Det berör även förbindelsen mellan vårt undermedvetna och det medvetna. Vattnet som hälls ut på land bildar fem vattenströmmar som symboliserar de fem sinnena.

Ovanför kvinnan lyser en stor stjärna som omges av sju mindre stjärnor.  Dessa representerar chakran samt förbindelsen till det kosmiska och universella. Stjärnorna i sig är symboler för hopp, inspiration och andlig klarhet.

Bakgrunden på kortet är lugn och mörk. Den skapar en kontrast till stjärnornas ljus och betonar deras betydelse som vägledande ljus i mörkret. Färgschemat och detaljerna förmedlar tillsammans en känsla av lugn, hopp och balans.

OBS! Beskrivningen av detta tarotkort baseras på tarotleken Rider-Waite.


Vad stjärnan betyder i olika kontexter

Rättvänt

Allmän betydelse

Stjärnan representerar förnyelse och hopp.[2] Kortet är ett tecken på att en svår tid är över och att en ny, mer positiv fas är på väg. Det symboliserar klarhet i tanke och känsla samt en stark förbindelse till din inre intuition.

Kärlek och relationer

Rättvänt symboliserar kortet stjärnan harmoni och lycka i kärleksfrågor. För singlar kan det tyda på en ny, inspirerande kärleksrelation. För dig som redan är i en relation förebådar det en tid av djupare förståelse med din partner.

Karriär och arbete

Detta kort antyder nya möjligheter och framsteg inom arbete och karriär. Det kan peka på en tid då kreativa idéer blommar och du får erkännande för dina arbetsinsatser. Detta är en tid då du bör följa din passion och kanske till och med påbörja en ny karriär.

Ekonomi och pengar

I ekonomiska frågor är kortet stjärnan ett positivt tecken. Det kan betyda ekonomisk stabilitet och positiva förändringar på väg. Detta är en bra tid för investeringar eller för att starta nya ekonomiska projekt.

Personlig utveckling

Stjärnan är en stark symbol för personlig och andlig utveckling. Det uppmuntrar till självreflektion och till att följa din inre vägledning. Det är läge att lära känna dig själv på djupet och utforska din andliga sida.

Hälsa och välbefinnande

Detta kort symboliserar återhämtning och välbefinnande när det dras rättvänt. Har du nyligen gått igenom en svår tid eller kämpat med hälsoproblem? Då indikerar kortet en tid av läkning och förbättring.

Stjärna

Uppochnervänt

Allmän betydelse

Uppochnervänt symboliserar kortet stjärnan en tid av osäkerhet och frustration. Detta är en tid då du kan känna dig vilse och utan riktning.[3] Det kan vara svårt att se ljuset i slutet av tunneln.

Kärlek och relationer

I kärleksfrågor kan stjärnan uppochnervänt tyda på en tid av orealistiska förväntningar. Kortet kan i detta läge även indikera osäkerheter i relationer. Om du är singel kan det innebära svårigheter att hitta en meningsfull anknytning. I befintliga relationer kan det peka på missförstånd eller en känsla av att något saknas.

Karriär och arbete

Stjärnan kan uppochnervänt indikera en känsla av att vara fast eller otillfredsställd. Det kan vara svårt att finna motivation. Du kan också känna att du inte uppnår din fulla potential. Kortet kan även varna för försummade möjligheter eller felaktiga karriärval.

Ekonomi och pengar

Ekonomiskt indikerar detta kort uppochnervänt instabilitet eller osäkra finansiella beslut. Det kan påpeka att du bör vara mer försiktig med dina investeringar. Kortet kan även förknippas med ekonomiska bakslag.

Personlig utveckling

Uppochnervänt kan kortet stjärnan peka på en tid av självfördömande eller andlig förvirring. Detta kan vara en tid då du ifrågasätter din väg. Du kan också ha svårt att hitta en känsla av syfte eller riktning.

Hälsa och välbefinnande

Kortet kan indikera en tid av psykisk eller fysisk utmattning. Det kan också uppmuntra dig att ta hand om dig själv. Du bör vara uppmärksam på tecken på överansträngning eller negativ stress.

Viktiga kombinationer med andra tarotkort

  • Stjärnan och solen:  Är en av de mest positiva kombinationerna i tarot. Den symboliserar framgång, lycka och klarhet. Tillsammans indikerar korten en tid av stor framgång och personlig uppfyllelse. Detta såväl andligt som materiellt.
  • Stjärnan och månen:  Fokuserar på tolkningen av drömmar och intuition. Kombinationen kan tyda på att du bör lyssna på dina inre röster och din intuition. Genom att göra detta kan du finna klarhet och få vägledning.
  • Stjärnan och tornet:  Kan vara utmanande men också upplysande. Tornet representerar ofta plötsliga omvälvningar eller uppvaknanden. Stjärnan ger hopp och klarhet efter tumult. Tillsammans kan dessa kort indikera en stor livsförändring som leder till positiv förnyelse.
  • Stjärnan och kejsaren:  Kan indikera en tid av kreativ utveckling och överflöd. Kombinationen betonar personlig utveckling, särskilt kopplat till kreativa projekt.
  • Stjärnan och döden:  Symboliserar omvandling och förnyelse. Döden står för slutet av en fas och början på en annan. Stjärnan ger hopp och positivitet under denna övergång. Därför bör du inte låta dig skrämmas av denna kombination.

Vanliga frågor om stjärnan

Vad betyder stjärnan?

Stjärnan symboliserar hopp, inspiration och klarhet när kortet dras rättvänt. Det indikerar en tid av inre lugn och andlig klarhet. Detta kort symboliserar även möjligheten till en ny början och personlig utveckling.

Vad betyder stjärnan uppochnervänt?

Uppochnervänt indikerar kortet stjärnan en tid av förlorad tro, pessimism och desillusion. Det kan vara en varning om att inte förlora hoppet eller fastna i negativa tankemönster. Det påminner dig också om att söka efter ljuset även i svåra tider.

Kan stjärnan ge insikt om andliga frågor?

Absolut, stjärnan är ett kort som starkt förknippas med andlighet och personlig tro. Det kan ge insikter om din andliga resa. Du kan också uppmanas att utforska din andliga sida och hitta sätt att fördjupa din kontakt med universum.

Hur kan stjärnan hjälpa mig i min personliga utveckling?

Stjärnan är ett kort som påminner om att alltid sträva efter att vara den bästa versionen av dig själv. Kortet uppmuntrar till självreflektion och personlig utveckling. Du uppmuntras också att följa din egen sanning och ditt inre ljus.

Referenser

  1. Biddy Tarot. "The Star Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://biddytarot.com/tarot-card-meanings/major-arcana/star/. Hämtad 2023-12-15.
  2. Little Red Tarot. "17 The Star - Major Arcana Tarot Card." Tillgänglig på: https://littleredtarot.com/learn-tarot/library/majors/17-the-star/. Hämtad 2023-12-15.
  3. Labyrinthos. "The Star Meaning - Major Arcana Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://labyrinthos.co/blogs/tarot-card-meanings-list/the-star-meaning-major-arcana-tarot-card-meanings. Hämtad 2023-12-15.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].