De älskande

Rättvänt: Tvåsamhet, val, partnerskap, kärlek, harmoni.

Uppochnervänt: Försummad chans, obalans, konflikt, otrohet, beslutsvånda.

De älskande

Beskrivning av bilden på kortet

En man och en kvinna står bredvid varandra på en grön äng.[1] De tycks ha en djup koppling och ömsesidig förståelse. Bakom mannen finns ett träd med flammor. Det representerar passion, önskan och den manliga energin. Bakom kvinnan står ett träd fyllt med äpplen och en orm som slingrar sig runt stammen. Denna bild kan tolkas som en påminnelse om berättelsen om Adam och Eva. Den förknippas med teman av kunskap, frestelse och den kvinnliga energin.

Ovanför paret svävar en ängel med utsträckta vingar. Ängeln tycks skicka ner en välsignelse över dem. Ängelns närvaro symboliserar gudomligt beskydd, andlig vägledning och kärlekens renhet. Bakom ängeln syns solen stråla. Den ger en känsla av upplysning och klarhet. Solen lyser klart och ger hela bilden en varm och positiv atmosfär.

Himlen bakom ängeln är ljusblå. Den kan representera sanning, hopp och klarhet. I bakgrunden av bilden finns även ett berg. Det symboliserar hinder men också stabilitet och beständighet. Det påminner om de utmaningar och val som ofta följer med äkta kärlek.

OBS! Beskrivningen av detta tarotkort baseras på tarotleken Rider-Waite.


Vad de älskande betyder i olika kontexter

Rättvänt

Allmän betydelse

De älskande representerar ofta en tid av själslig förening. Kärlek och val spelar här en central roll.[2] Kortet handlar om att hitta balansen mellan hjärta och förnuft. Det indikerar ofta att du står inför ett viktigt val. Valet ifråga kan ha en långvarig inverkan på din väg i livet.

Kärlek och relationer

Rättvänt representerar de älskande djupt engagemang eller bekräftelse av kärlek. Kortet signalerar en tid av intensiv kärlek och förståelse. Kanske fördjupas relationen och tas till nästa nivå genom en förlovning eller ett äktenskap.

Karriär och arbete

På arbetsplatsen kan de älskande förknippas med samarbete mellan kollegor. Kortet kan indikera ett framgångsrikt samarbete eller partnerskap. Två eller fler personer kommer samman för att uppnå ett gemensamt mål. Detta kort kan även signalera en ny affärsrelation eller ett fördelaktigt partnerskap.

Ekonomi och pengar

När det kommer till ekonomi och pengar symboliserar de älskande fördelaktiga avtal. Koret pekar även på förbättrad ekonomi genom samarbete. Ett samarbete kan skapa förutsättningar för ekonomisk vinst eller stabilitet.

Personlig utveckling

På en djupare nivå kan kortet representera en tid av självreflektion och självacceptans. Du kan lära känna dig själv bättre genom dina relationer med andra människor. Interaktioner med andra kan leda till nya insikter och personlig utveckling.

Hälsa och välbefinnande

Detta kort kan indikera en tid av balans och välbefinnande. Kropp och själ samverkar i harmoni. Relationer kan spela en nyckelroll i din läkningsprocess. Detta vare sig det handlar om fysisk hälsa eller emotionellt välbefinnande.

Kropp och själ som är i harmoni

Uppochnervänt

Allmän betydelse

De älskande uppochnervänt kan indikera en tid av osäkerhet eller tvivel. Detta gäller särskilt när det kommer till relationer eller stora livsbeslut. Kortet pekar också på en känsla av att vara splittrad. Kanske är du osäker på vilken väg du ska ta framåt.

Kärlek och relationer

Detta kort kan peka på osämja, missförstånd eller konflikter inom en relation.[3] Resultatet kan bli en känsla av distans eller främlingskap. Uppochnervänt kan kortet även varna för möjlig otrohet eller svek inom relationen.

Karriär och arbete

Kortet kan peka på spänningar eller konflikter mellan kollegor eller affärspartners. Det kan även indikera ett samarbete eller partnerskap som inte har utvecklats som förväntat. Detta kan leda till besvikelser eller ekonomiska förluster.

Ekonomi och pengar

De älskande uppochnervänt antyder möjliga meningsskiljaktigheter. Det kan också finnas en osäkerhet kring ekonomiska beslut eller investeringar. Kortet kan även varna för potentiella ekonomiska svårigheter eller förluster.

Personlig utveckling

Uppochnervänt representerar de älskande känslomässig distans. Du kan ha en känsla av att vara avskuren från dina egna känslor. Eller så kanske du känner en distans till de människor som står dig närmast. Kortet pekar även på stagnerad personlig utveckling. En bristande klarhet kan hindra din personliga och själsliga utveckling.

Hälsa och välbefinnande

Kortet pekar på emotionella eller fysiska obalanser. Hälsoproblem kan påverka dig under denna tid. Detta oavsett om de är psykiska, emotionella eller fysiska. De älskande kan uppochnervänt även indikera ett bristande stöd. Du kan känna dig isolerad eller sakna det nödvändiga stödet för att hantera hälsoutmaningar.

Viktiga kombinationer med andra tarotkort

  • De älskande och magikern: Kombinerar kärlekens kraft med manifestationens kraft. Korten kan indikera en tid där du har allt som krävs för att förverkliga dina kärleksdrömmar.
  • De älskande och döden: Antyder en omvandling inom en relation. Kombinationen kan betyda att en fas avslutas och att en annan påbörjas. Eller så kan korten till och med indikera slutet på en relation. Den avslutande relationen kommer då att ge plats för en ny början.
  • De älskande och stjärnan: Peka på en relation som är fylld med hopp och inspiration. Dessa kort kan också tyda på en karmisk eller ödesbestämd koppling mellan två personer.
  • De älskande och tornet: Kan indikera en tid av prövning. Men korten kan också antyda en tid av utveckling genom utmaning. En plötslig händelse eller uppenbarelse kan skaka om relationen ordentligt.
  • De älskande och kejsaren eller kejsarinnan: Pekar på partnerskapets dynamik. Kombinationen kan även indikera potentialen för ett starkt partnerskap. Den representerar även en stark manlig eller kvinnlig influens i relationen.

Vanliga frågor om de älskande

Vad betyder de älskande?

De älskande representerar oftast en tid av djup kärlek och val. Kortet kan peka på ett förhållande som är i full blom eller står inför ett viktigt beslut. Det kan också betyda att du står inför ett större livsbeslut som påverkar din framtid.

Vad betyder de älskande uppochnervänt?

Uppochnervänt kan de älskande indikera osäkerhet. Det kan även peka på tvivel eller konflikter inom en relation. Kortet kan antyda att det finns en obalans eller brist på harmoni i ditt kärleksliv. Du kan även känna dig känslomässigt avskuren.

Är de älskande alltid kopplat till romantik?

Nej, de älskande förknippas förvisso ofta med romantik och relationer. Men kortet kan också handla om val, beslut och att hitta balansen i ens liv. Det kan handla om relationen till dig själv eller ett val som du behöver göra.

Referenser

  1. Biddy Tarot. "The Lovers Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://www.biddytarot.com/tarot-card-meanings/major-arcana/lovers/. Hämtad 2023-12-11.
  2. AstroTalk. "The Lovers - Tarot Card." Tillgänglig på: https://astrotalk.com/tarot/the-lovers. Hämtad 2023-12-11.
  3. A Little Spark of Joy. "The Lovers Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://www.alittlesparkofjoy.com/the-lovers-tarot-card-meanings/. Hämtad 2023-12-11.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].