Stavsviten

Stavsviten är en svit i Lilla arkanan som, likt övriga sviter, innehåller 14 tarotkort. Denna svit associeras med elementet eld och representerar energi, entusiasm, inspiration, ambition och andlig utveckling.

Stavsviten

Korten i stavsviten

De kort som ingår i denna svit är:

 • Ess i stavar symboliserar en kraftfull början, ny energi och inspiration.
 • Två i stavar representerar planering, framåtblickande och potentiell framgång.
 • Tre i stavar associeras ofta med expansion, utveckling och att du ser framgången på horisonten.
 • Fyra i stavar pekar på en tid av glädje, firande och harmoni.
 • Fem i stavar representerar konflikt, tävlan och mindre strider.
 • Sex i stavar symboliserar framgång, erkännande och självförtroende.
 • Sju i stavar förknippas med beslutsamhet, mod och försvarandet av positioner.
 • Åtta i stavar skildrar snabbt agerande, förändringar och händelser som utvecklas snabbt.
 • Nio i stavar representerar uthållighet, styrka och beslutsamheten att fortsätta.
 • Tio i stavar symboliserar ansvarets bördan, överansträngning och behovet av att prioritera.
 • Page i stavar skildrar nyfikenhet, utforskandet av nya idéer och äventyr.
 • Riddare i stavar associeras med energi, passion och en tendens till impulsivitet.
 • Drottning i stavar representerar självständighet, styrka och attraktionskraft.
 • Kung i stavar symboliserar ledarskap, vision och förmågan att inspirera andra.

Så kan du använda denna svit

Stavsviten symboliserar livskraft, passion och personlig kraft.[1] Korten i denna svit handlar ofta om personlig utveckling, entreprenörskap och kreativa strävanden. De reflekterar den inre elden som driver oss framåt i livet, samt vår vilja att nå mål och våra strävanden efter personlig och andlig utveckling.

Den används för att utforska teman som ambition, kreativitet och personlig styrka. Dess kort kan hjälpa oss att förstå vår egen inre glöd och hur vi använder vår energi för att nå våra mål.[2]

När du tolkar korten är det viktigt att fokusera på deras dynamik och potential för förändring. Till exempel kan ess i stavar indikera en ny kreativ början. Men om detta kort omges av kort som utmanar detta tema kan det tyda på att dina nya idéer behöver utvecklas ytterligare.

Avslutande tankar

Stavsviten handlar om passion, energi och ambition. Genom att utforska dess kort kan du få insikter om din egen drivkraft och hur du använder din energi för att manifestera dina drömmar och mål. Denna svit uppmuntrar dig att omfamna din inre kraft och använda den för att skapa en positiv förändring i ditt liv.

Referenser

 1. Biddy Tarot. "Suit of Wands Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://biddytarot.com/tarot-card-meanings/minor-arcana/suit-of-wands/. Hämtad 2023-12-26.
 2. Labyrinthos. "The Suit of Wands Meaning - Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://labyrinthos.co/blogs/tarot-card-meanings-list/the-suit-of-wands-tarot-card-meanings. Hämtad 2023-12-26.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].