Svärdsviten

Svärdsviten är en av de fyra sviterna i Lilla arkanan. Den är känd för sin starka koppling till intellekt, kommunikation och utmaningar. Denna svit symboliserar elementet luft och förmedlar kraftfulla budskap om våra tankar, ord och handlingar.

Svärdsviten

Korten i svärdsviten

Alla kort i svärdsviten har en egen betydelse och visdom:

 • Ess i svärd symboliserar början på något nytt, klarhet och kognitiva genombrott.
 • Två i svärd representerar beslutsångest, vägande av olika alternativ mot varandra och behovet av att kompromissa.
 • Tre i svärd associeras ofta med sorg, hjärtesorg eller emotionell smärta.
 • Fyra i svärd pekar på en tid för återhämtning, reflektion och mental återhämtning.
 • Fem i svärd representerar konflikt, seger till varje pris och potentiella moraliska dilemman.
 • Sex i svärd symboliserar övergång och att röra sig bort från problem mot en ljusare framtid.
 • Sju i svärd förknippas med list, taktik och ibland ohederlighet.
 • Åtta i svärd skildrar en känsla av maktlöshet eller begränsning, ofta självskapad.
 • Nio i svärd representerar ångest, oro och inre tumult.
 • Tio i svärd indikerar ett smärtsamt slut, men också möjligheten till en ny början.
 • Page i svärd associeras med nyfikenhet, kunskapstörst och en tendens att agera spontant.
 • Riddare i svärd handlar om snabba beslut, ibland utan tanke på konsekvenserna.
 • Drottning i svärd representerar ärlighet, oberoende och intellektuell skärpa.
 • Kung i svärd symboliserar auktoritet, etisk styrka och rättvisans kraft.

Så kan du använda denna svit

Svärdsviten används ofta för att få insikt i situationer som kräver mental klarhet, beslutsfattande eller konflikthantering.[1] Dessa kort kan visa var och hur du behöver använda din intellektuella styrka, samt varna för övertänkande eller trångsynthet.

När du tolkar dessa kort är det viktigt att komma ihåg att de kan ha både positiva och negativa aspekter.[2] Tolkningen av korten bör göras utifrån kontext och de omgivande korten. Till exempel kan ess i svärd symbolisera en ny mental början, men omgiven av mer negativa kort kan det tyda på en smärtsam sanning som kommer fram.

Avslutande tankar

Svärdsviten har en djup koppling till det mentala och kommunikativa. Därmed erbjuder den en fascinerande inblick i hur du hanterar utmaningar och konflikter i ditt liv. Genom att förstå varje korts betydelse och symbolik kan du få bättre insikt i dina egna tankeprocesser och hur du interagerar med världen omkring dig.

Referenser

 1. Biddy Tarot. "Suit of Swords Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://biddytarot.com/tarot-card-meanings/minor-arcana/suit-of-swords/. Hämtad 2023-12-18.
 2. Labyrinthos. "The Suit of Swords - Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://labyrinthos.co/blogs/tarot-card-meanings-list/the-suit-of-swords-tarot-card-meanings. Hämtad 2023-12-18.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].