Styrka

Rättvänt: Mod, självkontroll, medkänsla, harmoni.

Uppochnervänt: Självtvivel, frustration, rädsla, överdriven kraft.

Styrka

Beskrivning av bilden på kortet

På tarotkortet styrka ser vi en kvinna som är klädd i en vit klänning. Den vita klänningen symboliserar renhet och oskuldsfullhet. Hon håller varsamt men bestämt munnen på ett lejon öppen. Detta skildrar kontroll, harmoni och balansen mellan våra vilda och civiliserade sidor. Lejonet är känt som en av de mest majestätiska och kraftfulla varelserna i djurriket. Det representerar våra råa instinkter, passioner och rädslor. Kvinnans har trots detta en förmåga att interagera med lejonet utan rädsla. Det visar på en inre styrka och ett självförtroende som överstiger den fysiska kraften.

Ovanför dem syns en evighetssymbol. Den antyder att denna balans och styrka är tidlös och universell. Den påminner oss också om att den verkliga styrkan kommer inifrån och är evig.[1] Detta oavsett de yttre utmaningar som vi kan ställas inför.

Bakgrunden på kortet är strålande gul. Denna färg indikerar positivitet, optimism och solens andliga kraft. Vi påminns om att det även i mörka tider alltid finns en källa till ljus och styrka inom oss.

OBS! Beskrivningen av detta tarotkort baseras på tarotleken Rider-Waite.


Vad styrka betyder i olika kontexter

Rättvänt

Allmän betydelse

Styrka indikerar ofta att du har ett mod, en beslutsamhet och en inre styrka.[2] Därmed kan du övervinna de eventuella utmaningar som du står inför. Kortet kan också peka på en tid av egenmakt och självrespekt. Du känner en djup koppling till dina inre värderingar och hanterar livets svårigheter med grace.

Kärlek och relationer

Styrka kan symbolisera starka band och en relation byggd på ömsesidig respekt och förståelse. Kortet kan indikera en förmåga att ta sig igenom konflikter med tålamod och medkänsla. Båda parter har ett stort förtroende för varandra. För singlar kan det antyda att man attraherar en partner med hjälp av sin inre styrka.

Karriär och arbete

Detta kort representerar beslutsamhet och drivkraft. Det förknippas även med modet att stå upp för sina värderingar. Det kan också indikera att du tar dig an utmaningar med en positiv attityd. Står du inför ett svårt beslut eller en konflikt på jobbet? Då uppmuntrar kortet dig att lita på din inre vägledning och följa din sanning.

Ekonomi och pengar

Ekonomiskt pekar styrka på en tid av stabilitet som kommer tack vare beslutsamhet. Stabiliteten kan även tillskrivas hårt arbete och klok ekonomisk förvaltning. Kortet kan också antyda att du har styrkan och uthålligheten att ta dig igenom en svacka.

Personlig utveckling

Styrka uppmanar till självkännedom, självkontroll och personlig utveckling. Det är läge att omfamna och utveckla dina inre styrkor. Du bör även lära dig att hantera dina svagheter med medkänsla och förståelse.

Hälsa och välbefinnande

Kortet indikerar en tid av fysisk och mental styrka. Det kan också peka på en återhämtningstid efter en sjukdom eller skada. Din inre styrka och positiva attityd är viktig för återhämtningen.

Stark kvinna

Uppochnervänt

Allmän betydelse

Uppochnervänt kan styrka peka på inre konflikter. Kortet kan även indikera självtvivel eller känslor av svaghet och sårbarhet.[3] Det kan peka på en tid då du känner dig överväldigad av yttre utmaningar eller inre rädslor. Du kämpar då för att hitta ditt inre mod och din beslutsamhet.

Kärlek och relationer

I kärlek och relationer kan detta kort varna för ojämna maktförhållanden. En part kan känna sig dominerad eller undervärderad. Korte kan också peka på en osäkerhet i relationen. Ett bristande självförtroende eller en rädsla för sårbarhet förhindrar äkta intimitet.

Karriär och arbete

Uppochnervänt kan styrka signalera en tid av frustration. Du kan känna dig osäker på din position eller förmåga att hantera arbetsrelaterade utmaningar. Kortet kan också antyda konflikter på arbetsplatsen. Dina värderingar eller åsikter kolliderar då med kollegors eller överordnades.

Ekonomi och pengar

Detta kort kan varna för bristande självkontroll när det gäller ekonomiska beslut. Den kan leda till onödiga utgifter eller skulder. Kortet kan också peka på en känsla av ekonomisk osäkerhet eller sårbarhet.

Personlig utveckling

Kortet kan indikera att du kämpar med din självbild eller med känslor av otillräcklighet. Det kan påminna dig om att ta en paus och reflektera över dina inre värderingar. Försök hitta sätt att stärka din självkänsla och självförtroende.

Hälsa och välbefinnande

Uppochnervänt kan styrka signalera en tid av fysisk eller mental sårbarhet. Det kan också varna dig om att du inte bör ignorera kroppens signaler. Om du fortsätter trots smärta eller sjukdom riskerar du att förvärra situationen.

Viktiga kombinationer med andra tarotkort

  • Styrka och tornet: Detta är en kraftfull kombination. Genom inre styrka och beslutsamhet kan du hantera plötsliga förändringar eller kriser. Den betonar vikten av att stå stadigt när allt runt omkring dig börjar kollapsa.
  • Styrka och de älskande: Du behöver modet att fatta viktiga beslut i kärleksfrågor. Kombinationen kan peka på en stark, passionerad koppling mellan två personer. Båda parter respekterar och stödjer varandra.
  • Styrka och döden: Talar om en tid av omvandling och förnyelse. Med rätt inre styrka kan du hantera denna förändring och komma ut starkare på andra sidan.
  • Styrka och kejsaren: Kombinerar disciplin och ledarskap med inre styrka. Denna kombination indikerar att tiden nu är inne för att ta kontroll över din situation. Du bör ta kommando med beslutsamhet och auktoritet.
  • Styrka och månen: Lita på dina inre känslor och instinkter. Trots osäkerhet eller förvirring har du styrkan och intuitionen att hantera denna osäkra tid.

Vanliga frågor om styrka

Vad betyder styrka?

Rättvänt symboliserar kortet styrka inre mod, självkontroll, medkänsla och harmoni. Det indikerar en tid där du kan dra nytta av din inre kraft och förmåga att hantera svårigheter med grace. Uppochnervänt kan kortet få en annan betydelse.

Vad betyder styrka uppochnervänt?

Uppochnervänt kan kortet styrka peka på inre konflikter. Du kan känna självtvivel, osäkerhet eller en känsla av svaghet. Det kan indikera att du kämpar med dina rädslor. Alternativt känner du dig överväldigad av yttre omständigheter.

Är styrka ett positivt eller negativt kort?

Generellt sett anses styrka vara ett positivt kort när det visas rättvänt. Detta eftersom det representerar positiva egenskaper som mod och självkontroll. Uppochnervänt kan det dock varna för potentiella inre konflikter eller osäkerheter.

Referenser

  1. Little Red Tarot. "Strength - Major Arcana Tarot Card." Tillgänglig på: https://littleredtarot.com/learn-tarot/library/majors/8-strength/. Hämtad 2023-12-12.
  2. Labyrinthos. "Strength Meaning - Major Arcana Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://labyrinthos.co/blogs/tarot-card-meanings-list/strength-meaning-major-arcana-tarot-card-meanings. Hämtad 2023-12-12.
  3. Biddy Tarot. "Strength Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://www.biddytarot.com/tarot-card-meanings/major-arcana/strength/. Hämtad 2023-12-12.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].