Bägarsviten

Bägarsviten är en svit som utgör en fjärdedel av Lilla arkanan. Denna svit är djupt förknippad med vatten[1] och symboliserar känslor, intuition och relationer. Den speglar den emotionella aspekten av våra liv, från djup kärlek och glädje till sorg och besvikelse.

Bägare

Korten i bägarsviten

De 14 kort som ingår i denna svit är:

 • Ess i bägare symboliserar ny kärlek, en emotionell nystart eller ny andlig insikt.
 • Två i bägare representerar partnerskap, nära band och emotionell balans.
 • Tre i bägare associeras ofta med vänskap, samhörighet och glädje.
 • Fyra i bägare förknippas med otillfredsställelse, omprövning och meditation.
 • Fem i bägare står för sorg, förlust och besvikelse.
 • Sex i bägare symboliserar nostalgi, barndomsminnen och oskuldsfullhet.
 • Sju i bägare representerar valmöjligheter, drömmar och risken för illusioner.
 • Åtta i bägare förknippas med att lämna något bakom sig och sökandet efter djupare mening.
 • Nio i bägare associeras med tillfredsställelse, välbefinnande och uppfyllda önskningar.
 • Tio i bägare skildrar lycka, familjelycka och emotionell uppfyllelse.
 • Page i bägare symboliserar öppenhet för nya känslor, kreativitet och möjligheten till romantik.
 • Riddare i bägare förknippas med en romantisk drömmare, en person som drivs av sina känslor.
 • Drottning i bägare står för emotionell styrka, intuitiv förståelse, omsorg och empati.
 • Kung i bägare representerar balanserad känslomässig mognad, diplomati och förmågan att hantera sina känslor.

Så kan du använda denna svit

Bägarsviten används vanligtvis för att utforska frågor som rör kärlek, relationer och känslomässigt välbefinnande.[2] Korten kan ge insikt i hur du hanterar dina känslor och relationer, samt din förmåga att knyta an till andra på en djupare nivå.

När du tolkar dessa kort är det viktigt att vara medveten om att de kan ha många olika betydelser. Du bör därför tolka respektive kort och dess betydelse utifrån kontexten och de omgivande korten. Till exempel kan ess i bägare ofta indikera en ny början i kärlekslivet, men det kan också symbolisera en ny andlig insikt.

Avslutande tankar

Bägarsviten erbjuder en rik värld av känslor och relationer som du kan utforska med hjälp av de olika tarotkorten. Den hjälper dig att förstå dina innersta känslor och hur dessa påverkar dina relationer och ditt välbefinnande. Genom att bekanta dig med dessa kort kan du få en djupare förståelse för dina känslomässiga behov och hur du kan hantera dessa för att leva ett mer harmoniskt och lyckligt liv.

Referenser

 1. Labyrinthos. "The Suit of Cups Meaning - Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://labyrinthos.co/blogs/tarot-card-meanings-list/the-suit-of-cups-tarot-card-meanings. Hämtad 2023-12-24.
 2. Biddy Tarot. "Suit of Cups Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://biddytarot.com/tarot-card-meanings/minor-arcana/suit-of-cups/. Hämtad 2023-12-24.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].