Lilla arkanan

Lilla arkanan betyder “den lilla hemligheten” och utgör den större delen av tarotleken. Den är en viktig del i tarotkortens pussel och erbjuder en djupare inblick i vår dagliga tillvaro.

Lilla arkanan

Lilla arkanans symbolik och betydelse

Drygt sju av tio kort i en tarotlek tillhör den del som kallas Lilla arkanan. Den består av 56 kort som står i kontrast till de mer metaforiskt laddade korten i Stora arkanan. Dessa kort representerar de mer jordnära och praktiska aspekterna av våra liv. De hjälper oss att finna svar på frågor om våra relationer, känslor, utmaningar och glädjeämnen i det dagliga livet.[1]

De fyra sviterna

Lilla arkanan i tarot består av fyra sviter som var och en representerar olika aspekter av mänskliga erfarenheter och känslor. Dessa fyra sviter är bägare, pentagram (eller mynt), svärd och stavar. Varje svit består av 14 kort – tio numrerade kort och fyra hovkort (page, riddare, drottning och kung).[2] Läs mer om de olika sviternas unika symbolik och betydelse nedan.

Bägare

Bägare

Bägarsviten representerar känslor och relationer. Korten i denna svit är ofta kopplade till våra känslor, relationer samt den inre världen av drömmar och intuition.

De kort som ingår i denna svit är:

Pentagram (mynt)

Pentagram

Pentagramsviten kallas ibland för mynt och representerar den materiella världen, ekonomi, arbete och fysisk hälsa. Dessa kort behandlar frågor relaterade till materiell trygghet, yrkesliv och konkreta prestationer.

De kort som ingår i denna svit är:

Svärd

Svärd

Svärdsviten symboliserar tanken, intellektet, kommunikation och utmaningar. Korten i denna svit är ofta kopplade till mentala och kommunikativa processer, beslutstagande och konflikter.

De kort som ingår i denna svit är:

Stavar

Stav

Stavsviten associeras med energi, entusiasm, kreativitet och handling. Den speglar våra ambitioner, personliga utveckling, energinivåer och kreativa strävanden.

De kort som ingår i denna svit är:

Varje svit i Lilla arkanan ger ett unikt perspektiv genom vilket vi kan tolka och förstå olika delar av våra liv. Genom att kombinera dessa fyra synvinklar ger denna del av tarotleken oss en omfattande bild av våra dagliga erfarenheter.[3]

Avslutande tankar

Lilla arkanan är ett oumbärligt verktyg för både nybörjare till tarot och erfarna tarotläsare. Genom att förstå och använda dessa kort i våra läsningar kan vi få en bredare och mer nyanserad förståelse för oss själva och världen omkring oss. De är nämligen inte bara kort i en lek, utan nycklar till vår egen inre värld som erbjuder vägledning på vår dagliga vandring genom livet.

Ett kort ur bägarsviten i Lilla arkanan

Frågor och svar

Vad är Lilla arkanan?

Lilla arkanan består av 56 kort och utgör därmed majoriteten av en tarotlek. Den är indelad i fyra sviter med 14 kort i varje svit (från ess till tio och page till kung).

Hur använder man Lilla arkanan i tarotläsningar?

Lilla arkanan representerar vardagliga aspekter av livet. Den ger insikt i de konkreta och nära händelserna och situationerna samt känslorna i vardagen.

Vad representerar de fyra sviterna i Lilla arkanan?

Bägare: känslor och relationer, pentagram (mynt): materiella världen och ekonomi, svärd: intellekt och kommunikation, stavar: energi och kreativitet.

Referenser

  1. Biddy Tarot. "Minor Arcana Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://biddytarot.com/tarot-card-meanings/minor-arcana/. Hämtad 2023-12-17.
  2. Wikihow. "How to Read the Minor Arcana in Tarot." Tillgänglig på: https://www.wikihow.com/Minor-Arcana-Tarot. Hämtad 2023-12-17.
  3. HowStuffWorks. "How the Minor Arcana Cards Work." Tillgänglig på: https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/extrasensory-perceptions/minor-arcana-cards.htm. Hämtad 2023-12-17.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].