Fem i pentagram

Rättvänt: Utmaningar, konflikt, förändring, ekonomiska problem, osäkerhet.

Uppochnervänt: Återhämtning, försoning, nyfunnen stabilitet, övervunna hinder, ekonomisk förbättring.

Fem i pentagram

Beskrivning av bilden på kortet

Kortet fem i pentagram (även kallat fem i mynt) visar två personer som är i nöd. Det är tydligt att det är vinter och att väderförhållandena är svåra.[1] En stor del av bakgrunden upptas av en stor, kyrkliknande byggnad med färgglada fönster. På fönstren ser vi fem pentagram.

Vi ser även en fattig man som haltar. Han är klädd i trasiga kläder, vilket tyder på extrem fattigdom och svårighet. Han stödjer sig på kryckor och hans fötter är lindade. Detta tyder på att han har utkämpat en långvarig kamp och möjligen lider av en sjukdom eller har fysiska skador.

Den andra personen är en kvinna som också är fattigt klädd. Men hon tycks vara i en något mindre utsatt situation än mannen. Hon går framåtböjd och passerar byggnaden i bakgrunden. Hon har sin blick sänkt nedåt, vilket kan antyda en känsla av hopplöshet eller uppgivenhet.

Som redan har nämnts syns en stor byggnad i bakgrunden. Det verkar vara en kyrka eller något slags heligt tempel. Byggnaden kan antyda att det finns en möjlig källa till hjälp eller tröst. Men av någon anledning tycks ingen av de två personerna vara på väg att söka hjälp därifrån. Detta kan tyda på en känsla av utanförskap eller att de står utanför samhället.

Snön och vinterovädret betonar att det råder en känsla av svårighet och motgång. Fem i pentagram symboliserar vanligtvis ekonomiska svårigheter, brist, utanförskap och ett behov av hjälp eller välgörenhet. Kortet kan också uppmana betraktaren att fundera på medkänsla, välgörenhet och att hjälpa de mindre lyckligt lottade.

OBS! Beskrivningen av detta tarotkort baseras på tarotleken Rider-Waite.


Vad fem i pentagram betyder i olika kontexter

Rättvänt

Allmän betydelse

När fem i pentagram visas rättvänt indikerar kortet en fas av livet som präglas av ekonomiska svårigheter och utmaningar.[2] Det finns också ett behov av att kämpa för att övervinna dessa utmaningar. Detta är en tid då du behöver vara uthållig och stark nog att möta och hantera dina materiella och praktiska problem.

Kärlek och relationer

I frågor som rör kärlek och relationer symboliserar detta kort konflikter och missförstånd som behöver uppmärksammas. Kortet kan peka på en tid där ekonomiska bekymmer påverkar dina relationer. Alternativt kan det indikera att materiella resurser leder till spänningar.

Karriär och arbete

I karriärfrågor pekar fem i pentagram på utmaningar såsom hinder eller konkurrens. Det kan indikera en tid av arbetslöshet, osäkra jobbmöjligheter eller konflikter på arbetsplatsen. Kortet påminner dig om att vara flexibel och anpassningsbar i yrkeslivet.

Ekonomi och pengar

I ekonomifrågor representerar detta kort en tid av knapphet. Det kan yttra sig som budgetproblem, förluster eller oväntade utgifter. Kortet uppmanar dig att vara försiktig med pengar och att planera din ekonomi för framtiden.

Personlig utveckling

Detta kort kan också ses som en möjlighet till personlig utveckling i svåra tider. Det skildrar vikten av att härda ut trots svårigheter och att finna styrkan att övervinna dessa.

Hälsa och välbefinnande

I hälsofrågor kan fem i pentagram varna för stressrelaterade problem som grundar sig i ekonomiska eller materiella bekymmer. Det betonar  vikten av att ta hand om både den fysiska och den psykiska hälsan.

Fem pentagram

Uppochnervänt

Allmän betydelse

Uppochnervänt signalerar detta kort en tid av lättnad efter tidigare bekymmer.[3] Det kan också innebära en vändpunkt där tidigare utmaningar börjar lätta och din situation stabiliseras.

Kärlek och relationer

I relationsfrågor indikerar fem i pentagram uppochnervänt en tid för försoning och förbättrad kommunikation. Det kan vara ett tecken på att du och din partner lägger bakom er tidigare konflikter och stärker ert band.

Karriär och arbete

I arbetsrelaterade frågor pekar detta kort uppochnervänt på en positiv förändring. Det kan handla om att du övervinner hinder eller att nya möjligheter uppenbarar sig. Det kan också innebära att en tidigare negativ jobbsituation får en lyckosam vändning.

Ekonomi och pengar

Ekonomiskt sett representerar fem i pentagram uppochnervänt en tid av återhämtning. Det kan indikera att dina ekonomiska förhållanden förbättras. Kanske får du en ny inkomstkälla eller lyckas hantera dina tidigare ekonomiska problem på ett bra sätt.

Personlig utveckling

Detta kort kan uppochnervänt ses som en symbol för personlig utveckling. Vänt uppochner tyder det nämligen på en tid av ökad självinsikt och att du har lärt din läxa. Kortet betonar även vikten av att lära sig av sina erfarenheter.

Hälsa och välbefinnande

Hälsomässigt kan detta kort uppochnervänt peka på en förbättring efter en tid av stress eller sjukdom. Det betonar vikten av återhämtning och att ta hand om sig själv.

Viktiga kombinationer med andra tarotkort

  • Fem i pentagram och kejsarinnan:  Kan signalera en balans mellan materiella svårigheter och överflöd eller fertilitet. Kombinationen kan tyda på att kreativa lösningar eller en mer omsorgsfull inställning till materiella resurser kan hjälpa dig att övervinna dina ekonomiska utmaningar.
  • Fem i pentagram och döden:  Kan symbolisera en nödvändig men smärtsam förändring. Kombinationen kan peka på en tid av omfattande omstrukturering där det gamla måste ge plats för det nya.
  • Fem i pentagram och tornet:  Kan vara en stark indikation på plötsliga och dramatiska förändringar. Det kan handla om en ekonomisk kris eller andra stora omvälvningar som behöver hanteras.
  • Fem i pentagram och måttfullhet:  Indikerar en balans mellan extremerna. Denna kombination uppmanar även till försiktighet i hanteringen av ekonomiska och materiella resurser.
  • Fem i pentagram och djävulen:  Kan tyda på en tid av materialism eller besatthet. Dina ekonomiska problem kan ta överhand och skapa en emotionell eller psykologisk stress.

Vanliga frågor

Vad betyder fem i pentagram rättvänt?

När fem i pentagram visas rättvänt symboliserar kortet ofta ekonomiska svårigheter eller utmaningar. Det pekar också på behovet av att kämpa med materiella problem. Du bör konfrontera och hantera dessa utmaningar med styrka och beslutsamhet.

Vad betyder fem i pentagram uppochnervänt?

Uppochnervänt indikerar fem i pentagram en tid av återhämtning. Du kan se en lättnad i tidigare ekonomiska och materiella problem. Kortet pekar på en tid av positiv förändring, förbättring och möjlighet till stabilisering efter en svår tid.

Kan detta kort vara ett tecken på ekonomiska problem?

Ja, fem i pentagram kan särskilt i sitt rättvända läge indikera ekonomiska svårigheter. Det kan peka på budgetproblem, ekonomisk knapphet eller oväntade utgifter. Kortet uppmanar till försiktighet och en klok hantering av ekonomin.

Referenser

  1. Biddy Tarot. "Five of Pentacles Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://biddytarot.com/tarot-card-meanings/minor-arcana/suit-of-pentacles/five-of-pentacles/. Hämtad den 2024-01-31
  2. Light Seers Tarot. "Light Seers Tarot Meanings - 5 of Pentacles." Tillgänglig på: https://lightseerstarot.com/light-seers-tarot-meanings-5-of-pentacles/. Hämtad den 2024-01-31
  3. Wikipedia. "Five of Coins." Tillgänglig på: https://en.wikipedia.org/wiki/Five_of_Coins. Hämtad den 2024-01-31

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].