Drottning i pentagram

Rättvänt: Vårdande, trygghet, omsorgsfullhet, välstånd, praktisk visdom.

Uppochnervänt: Överbeskyddande, materialism, avundsjuka, bristande tro på sig själv eller andra.

Drottning i pentagram

Beskrivning av bilden på kortet

Bilden på tarotkortet drottning i pentagram utstrålar välstånd och vårdande feminin energi. I centrum av bilden sitter drottningen utomhus på en utsmyckad tron.1 Hon ser ut att vara en lugn och stabil kvinna. Hennes blick är lugn och eftertänksam, vilket speglar hennes djupa koppling till den fysiska världen och en inre visdom.

Drottningens tron är robust och vackert utsmyckad. Den är också placerad i en grönskande omgivning. Tronen är även inristad med symboler för fruktbarhet och tillväxt, såsom blommor och frukter. Detta understryker kortets koppling till välstånd och jordelementet. Den stabila tronen representerar också stabilitet och trygghet.

I sina händer håller drottningen ett mynt med en stjärna, ett pentagram. Detta är en tydlig symbol för materiellt välstånd och jordisk visdom. Sättet hon håller myntet indikerar ett generöst och omsorgsfullt förhållningssätt till materiella resurser. Hon har även förmågan att använda dessa resurser på ett klokt sätt.

OBS! Beskrivningen av detta tarotkort baseras på tarotleken Rider-Waite.

Vad drottning i pentagram betyder i olika kontexter

Rättvänt

Allmän betydelse

Drottning i pentagram symboliserar en person som är jordnära2, praktisk och omsorgsfull. Denna drottning är en mästare på att hantera materiella tillgångar. Hon använder sin praktiska intelligens och visdom för att skapa välstånd och stabilitet.

Kärlek och relationer

Söker du svar på frågor som rör kärlek eller relationer och har dragit detta kort? Då representerar kortet en stabil och omsorgsfull partner. Du uppmanas att bygga och vårda relationer som bygger på ömsesidig respekt, praktisk omsorg och materiell trygghet.

Karriär och arbete

Detta kort symboliserar framgång genom hårt arbete, uthållighet och ett praktiskt förhållningssätt. Det kan representera en mentor eller ledare som erbjuder värdefull vägledning och stöd. Om du är företagare kan kortet peka på vikten av att bygga en stabil grund och lita på ditt kunnande.

Ekonomi och pengar

Det är mycket positivt om drottning i pentagram dyker upp för att besvara en fråga som rör ekonomi. Hon symboliserar nämligen stabilitet, tillväxt och förmågan att hantera sina resurser på ett klokt sätt. Detta kort uppmanar till ansvarsfullt sparande och investeringar samt att ha en praktisk plan för att trygga sin ekonomiska framtid.

Personlig utveckling

Kortet uppmanar dig att omfamna och utveckla praktiska färdigheter som kan användas för att uppnå personliga mål. Det betonar vikten av tålamod, uthållighet och att ta beslutsamma steg mot att förverkliga dina drömmar.

Hälsa och välbefinnande

Drottning i pentagram betonar vikten av att ta hand om sig själv på ett jordnära och pragmatiskt sätt. Det kan innebära att äta en balanserad kost, motionera och se till att du har ett stöttande nätverk för din psykiska hälsas skull.

Drottning i pentagram

Uppochnervänt

Allmän betydelse

Uppochnervänt varnar detta kort för en obalans i hur du förhåller oss till ditt materiella och emotionella välbefinnande. Det kan indikera en tid där materialismen tar överhand.3 Kortet kan även peka på att du bör agera mer omsorgsfullt och praktiskt.

Kärlek och relationer

Drottning i pentagram kan uppochnervänt antyda en tid av osäkerhet eller försummelse i relationer. Det uppmanar dig att reflektera över huruvida du är alltför beroende av materiella aspekter för din känsla av trygghet i en relation.

Karriär och arbete

Detta kort kan indikera bristande motivation eller missnöje med ditt nuvarande arbete. Det kan också varna för att du bör tänka mer praktiskt eller att du är ovillig att ta ansvar för din karriärutveckling.

Ekonomi och pengar

Kortet kan varna för potentiella ekonomiska svårigheter eller att du hanterar din ekonomi på ett dåligt sätt. Det uppmanar dig att göra en kritisk granskning av dina utgifter och investeringar.

Personlig utveckling

Drottning i pentagram uppmuntrar dig att ompröva dina värderingar och mål. Detta gäller särskilt de som rör materiella ambitioner och yttre framgångar. På så vis kan du hitta en mer balanserad väg framåt.

Hälsa och välbefinnande

Du uppmuntras att ta ett steg tillbaka för att reflektera över din hälsa. Detta gäller särskilt om du har försummat din fysiska eller psykiska hälsan på grund av arbete eller andra yttre åtaganden.

Viktiga kombinationer med andra tarotkort

  • Drottning i pentagram och magikern: Symboliserar förmågan att förvandla visioner till verklighet. Tillsammans betonar dessa kort vikten av att använda både kreativitet och praktiskt kunnande för att uppnå mål.
  • Drottning i pentagram och rättvisa: Betonar behovet av balans och rättvisa i materiella ärenden. Korten kan uppmuntra till ekonomisk rättvisa, rättvisa i arbetsrelationer eller behovet av att göra etiska val som påverkar ditt materiella välbefinnande. De påminner dig om att agera rättvist och överväga konsekvenserna av dina handlingar.
  • Drottning i pentagram och tornet: Kan varna för plötsliga omvälvningar eller kriser kopplade till materiellt välbefinnande eller relationer. Denna duo uppmanar dig att vara förberedd på det oväntade och att använda din praktiska visdom för att ta dig igenom svåra tider.

Vanliga frågor

Vad betyder drottning i pentagram rättvänt?

Drottning i pentagram representerar en tid av stabilitet, omsorg och materiellt välstånd. Kortet signalerar förmågan att hantera dina resurser klokt. Det betonar vikten av att skapa en trygg och bekväm tillvaro för dig själv och dina nära och kära.

Vad betyder drottning i pentagram uppochnervänt?

Uppochnervänt symboliserar drottning i pentagram potentiella svårigheter kopplade till överdriven materialism eller ekonomisk osäkerhet. Det kan uppmana dig att se över dina värderingar och beteenden, i synnerhet hur du hanterar pengar och relationer.

Hur kan jag använda detta kort för att förbättra mitt liv?

Genom att reflektera över de egenskaper som drottning i pentagram förknippas med kan du identifiera områden i ditt liv där dessa kan vara till nytta. Arbeta aktivt för att införliva egenskaper som stabilitet, omsorgsfullhet och praktisk visdom i din vardag.

Referenser

  1. Biddy Tarot. "Queen of Pentacles Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://biddytarot.com/tarot-card-meanings/minor-arcana/suit-of-pentacles/queen-of-pentacles/. Hämtad 2024-02-20.
  2. Wikipedia. "Queen of Coins." Tillgänglig på: https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_of_Coins. Hämtad 2024-02-20.
  3. Labyrinthos. "Queen of Pentacles Meaning: Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://labyrinthos.co/blogs/tarot-card-meanings-list/queen-of-pentacles-meaning-tarot-card-meanings. Hämtad 2024-02-20.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].