Rättvisa

Rättvänt: Balans, objektivitet, sanning, lag och orsak-verkan.

Uppochnervänt: Obalans, orättvisa, fördomar, ansvarsskyldighet.

Rättvisa

Beskrivning av bilden på kortet

Kortet rättvisa föreställer ofta en majestätisk person som sitter på en tron mellan två pelare.[1] Personen är klädd i en röd mantel med en krona på huvudet. Klädseln symboliserar personens höga status och auktoritet. I ena handen håller han eller hon ett rättvisans svärd som pekar uppåt. Det representerar klarheten och skärpan i det intellektuella omdömet. I den andra handen balanseras en vågskål, en ikon för objektivitet och rättvisa.

OBS! Beskrivningen av detta tarotkort baseras på tarotleken Rider-Waite.


Vad rättvisa betyder i olika kontexter

Rättvänt

Allmän betydelse

Rättvänt representerar kortet en tid där rättvisa kommer att ske.[2] Det indikerar också en tid där beslut och handlingar vägs på rättvisans våg. Kortet uppmanar dig att ta ansvar för dina handlingar. Du bör se saker och ting ur ett bredare perspektiv och förstå att alla beslut får konsekvenser. Detta kort betonar även vikten av att behandla andra på ett rättvist sätt.

Kärlek och relationer

Rättvisa uppmanar till ärlighet och rättvis behandling mellan parterna i en relation. Det påminner om att relationer kräver en balans mellan att ge och ta. Kortet uppmuntrar också till att lösa eventuella konflikter på ett rättvist och jämlikt sätt. Det kan även tyda på att en viktig sanning kommer att avslöjas.

Karriär och arbete

Detta kort indikerar en tid för rättvisa belöningar som baseras på prestationer. Det kan peka på att lagliga frågor eller kontrakt löses rättvist. Kortet är också en uppmaning om att agera etiskt i affärsbeslut och yrkesmässiga relationer.

Ekonomi och pengar

I ekonomiska frågor påminner kortet om vikten att ha ett balanserat förhållningssätt. Det kan signalera att ekonomiska beslut eller affärer kommer att nå en rättvis uppgörelse. Du bör agera med integritet i alla ekonomiska angelägenheter.

Personlig utveckling

Rättvisa manar till självreflektion och att du lever i enlighet med dina egna värderingar och principer. Det är läge att finna balansen mellan dina personliga behov och andras förväntningar. Erkänn och korrigera dina egna fel och sträva efter en mer rättvis och balanserad livsstil.

Hälsa och välbefinnande

Kortet pekar på behovet av en balanserad livsstil och att göra hälsosamma val. Om du har hälsobesvär kan du förvänta dig att få en rättvis och korrekt diagnos. Eventuella behandlingar kommer också att vara effektiva.

Vågskål som illustrerar en balanserad livsstil

Uppochnervänt

Allmän betydelse

Uppochnervänt symboliserar kortet olika komplikationer. Dessa uppstår på grund av brist på balans och rättvisa i ditt liv.[3] Kortet kan tyda på att du känner dig orättvist behandlad. Alternativt kan du stå inför en situation där rättvisa inte har uppnåtts. Detta kort kan även varna för att du själv agerar orättvist mot andra.

Kärlek och relationer

Rättvisa kan uppochnervänt indikera en tid av obalans och brist på öppenhet. Det kan vara ett tecken på osunda kompromisser eller ojämlikhet i relationen. Eller så pekar kortet på att en partner inte tar sitt fulla ansvar. För att återställa harmonin kan det krävas en ärlig konversation eller omvärdering av dynamiken.

Karriär och arbete

Rättvisa uppochnervänt pekar på möjliga orättvisor inom karriär och arbete. Det kan till exempel handla om en ojämlik behandling eller att en person favoriseras. Kortet kan vara en påminnelse om att kämpa för vad som är rätt. Detta även om denna kamp kan innebära konfrontationer. För att hantera dessa utmaningar kan du behöva söka extern rådgivning eller stöd.

Ekonomi och pengar

Uppochnervänt varnar rättvisa för riskerna med obalanserade ekonomiska beslut. Det kan innebära att du inte ser de långsiktiga konsekvenserna av ditt handlande. Eller så är du i en situation där ekonomiska orättvisor råder. Det är viktigt att vidta åtgärder för att återställa balansen och rättvisan.

Personlig utveckling

Detta kort kan indikera hinder som har orsakats av dig själv eller andra. Det kan peka på att du inte alltid är rättvis mot dig själv. Kanske ägnar du dig åt självförnekelse eller saknar självmedkänsla. För att övervinna dessa hinder kan du behöva omvärdera din inre kritik. Sträva också efter att behandla dig själv och andra med rättvisa och förståelse.

Hälsa och välbefinnande

Din hälsa och ditt välbefinnande kan påverkas negativt när detta kort dras uppochnervänt. Kortet kan tyda på att du inte hittar en balans i livet eller att du inte behandlar din kropp rättvist. Det kan uppmana dig att se över dina hälsorutiner. Se till att du ger kroppen vad den behöver för att fungera optimalt.

Viktiga kombinationer med andra tarotkort

  • Rättvisa och kejsarinnan: Signalerar en tid av rättvisa med positiva följdeffekter. Rättvisan kommer att ha en stor inverkan på tillväxten, fruktbarheten och överflödet. Kortet kan tyda på en rättvis tillgång till resurser och möjligheter som leder till rikliga belöningar. Det kan även peka på vikten av balans mellan att ge och ta.
  • Rättvisa och döden: Denna kombination kan verka skrämmande. Men den kan snarare antyda att rättvisan kommer att vara viktig i en stor förändring. Du kan påminnas om att acceptera de nödvändiga förändringarna. På sikt kommer dessa att leda till en mer balanserad och rättvis situation.
  • Rättvisa och tornet: Kräver en återgång till rättvisa och balans. Kombinationen kan också peka på plötsliga förändringar som är ett resultat av rättvisans kraft. Den uppmanar dig att vara förberedd på att hantera fundamentala förändringar. Du bör lita på att rättvisan kommer att segra även i tumultartade tider.

Vanliga frågor om rättvisa

Vad betyder rättvisa?

Detta tarotkort indikerar att det är dags att fokusera på balans, rättvisa och sanning. Det uppmanar till ärlighet, rättvisa bedömningar och etiska handlingar. Kortet påminner om att dina beslut bör vara välgrundade och rättvisa för alla inblandade.

Vad betyder rättvisa uppochnervänt?

Uppochnervänt varnar kortet för brist på balans och rättvisa. Det kan indikera att du upplever eller bidrar till orättvisa. Kortet kan också signalera en tid av självreflektion. Du bör då överväga om du har agerat rättvist mot dig själv och andra.

Hur kan jag använda kortet rättvisa för att förbättra mina beslut?

Detta tarotkort kan vara en påminnelse om att noggrant överväga dina beslut. Se till att du tar hänsyn till alla perspektiv innan du agerar. Använd kortet som en guide för att söka balans och rättvisa i dina beslut. Sträva efter att agera rättvist.

Referenser

  1. Biddy Tarot. "Justice Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://www.biddytarot.com/tarot-card-meanings/major-arcana/justice/. Hämtad 2023-12-13.
  2. Labyrinthos. "Justice Meaning - Major Arcana Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://labyrinthos.co/blogs/tarot-card-meanings-list/justice-meaning-major-arcana-tarot-card-meanings. Hämtad 2023-12-13.
  3. AstroTalk. "Justice - Tarot Card." Tillgänglig på: https://astrotalk.com/tarot/justice. Hämtad 2023-12-13.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].