Tarotlandets tarotskola

Välkommen till vår omfattande guide till tarot! Du är nu på väg att äntra en fascinerande och mystisk värld med symboler och bilder som talar till ditt undermedvetna. Dessa hjälper dig att förstå dig själv och din omgivning på en djupare nivå.

I denna guide kommer vi att utforska ämnet tarot och dess mångsidiga aspekter. Vi berör bland annat dess mystiska ursprung och hur tarotleken idag används i olika andliga sammanhang. Vi kommer även att dyka in i tarotkortens rika symbolik samt undersöka de djupgående lärdomar som Stora och Lilla arkanan bjuder på. Dessutom utforskar vi hur dessa kort kan användas för personlig reflektion, beslutsfattande och till och med för att försöka blicka in i framtiden.

Jag som har skrivit guiden heter Sebastian Liljegren och är värd för tarotpodden Narrens Resa. Du kan läsa mer om mig och mitt intresse för tarot här på sajten. Följ med så utforskar vi det spännande ämnet tarot tillsammans och påbörjar din resa mot självupptäckt och insikt!

Tarot

Vad är tarot?

Tarot är mycket mer än bara en kortlek – tarotleken speglar den mänskliga erfarenheten och är en portal till det undermedvetna. De 78 korten är indelade i Stora arkanan och Lilla arkanan, och kännetecknas av sina olika symboler, arketyper och metaforer. Korten används inte bara för spådom utan även som ett verktyg för personlig reflektion, meditation och andlig utforskning.

I dagens samhälle har tarot en mångsidig roll. För många är det ett andligt verktyg som används för att få insikter och råd. För andra förknippas tarotleken snarare med psykologi eller konstnärligt uttryck. Dess bilder och symboler är universella och reflekterar våra mänskliga erfarenheter och känslor. Detta gör dem tillgängliga och relevanta för människor från alla kulturer och bakgrunder.

Kärnan i tarot är dess förmåga att tala direkt till vår intuition. Varje kort bär med sig en specifik symbolik och betydelse. Men det är i tolkningen av dessa kort som tarotlekens verkliga kraft uppenbarar sig. Den samspelar då med din unika situation och dina erfarenheter för att bjuda på djupgående insikter att reflektera kring. Det är denna djupa interaktion mellan betraktaren och korten som gör detta till ett unikt redskap för personlig utveckling.

Ursprung och historia

Tarot har ett ursprung som är lika mystiskt som dess symboler. Historien bakom den moderna tarotleken förtäljer en fascinerande resa som sträcker sig över flera århundraden och olika kulturer. Genom att läsa på om dess historia kan vi få en djupare förståelse för dess rika och komplexa natur.

Tarot har sitt ursprung i 1400-talets Europa

Tarotkortens ursprung kan spåras tillbaka till 1400-talets Europa.[1] Under denna tid användes de som spelkort i olika kortspel i framför allt Italien, Frankrike och Österrike. De tidigare tarotkorten var ofta väldigt dekorerade och användes i sällskap högre upp i samhällsskikten. Detta vittnar om att den tidiga tarotleken var en lyxartikel.

Under 1700-talet började tarotkortens symbolik att kopplas till mystik och esoterism. Under denna tid började användningen av tarot också att skifta från ett underhållande spel till ett redskap för spådom och andlig utforskning. Det var även under denna tid som de två huvudsakliga delarna av tarotleken, Stora och Lilla arkanan, började få sina nuvarande betydelser och symbolik.

Den moderna tarotleken kom till under tidigt 1900-talet

Med tiden fortsatte tar att utvecklas, och jag vill framför allt peka ut följande betydelsefulla händelser:

 • Under 1800-talet blev tarot populärt i ockulta och mystiska sammanhang. Detta kan i hög grad tillskrivas det arbete som personer som Eliphas Lévi utförde, som kopplade tarotkorten till kabbalan och andra mystiska traditioner.
 • Under 1900-talet inleddes en ny era för tarot i och med skapandet av tarotleken Rider-Waite. Denna klassiska tarotlek var den första som innehöll detaljerade bilder på alla 78 kort. Den skapades år 1909 av A.E. Waite och illustratören Pamela Colman Smith.[2] Dessa båda personer har haft stor inverkan på hur tarotkort idag tolkas och används.

Arthur-Edward WaiteArthur Edward Waite.

Tarotleken har en specifik struktur

Tarot består av 78 kort som delas in i två huvudkategorier: Stora och Lilla arkanan. Denna struktur är inte bara ett fundament för hur tarotleken är uppbyggd utan ger även en karta som förklarar den mänskliga erfarenheten och den andliga resan.

Genom kombinationen av de båda huvuddelarna av tarotleken får tarot en rik och mångfacetterad inblick i mänskliga erfarenheter. Därmed erbjuder tarotleken en bro till djupare förståelse och självkännedom.

Stora arkanan

Stora arkanan består av 22 kort och representerar livets stora teman, livslektioner och arketypiska energier. Varje kort i denna del av tarotleken har en unik symbolik och är kopplat till en specifik fas i livet eller en djupgående insikt. Denna del av tarotleken vägleder oss på en resa genom livets olika skeden och utmaningar. Den börjar med narren, som representerar början på en resa och möjligheten för nya upplevelser. Narrens resa avslutas med kortet världen, som symboliserar fullbordan och enhet.

Lilla arkanan

Lilla arkanan består av 56 kort och är indelad i fyra sviter: bägare, pentagram, svärd och stavar. Varje svit är kopplat till ett specifikt område av människans liv och erfarenhet:

 • Bägare förknippas med känslor, relationer och intuition.
 • Pentagram förknippas med materiella aspekter, arbete och fysiska resurser.
 • Svärd förknippas med intellekt, tankar och konflikter.
 • Stavar förknippas med kreativitet, energi och ambition.[3]

De fyra sviterna i tarot innehåller i sin tur 14 kort vardera. Dessa inkluderar tio numrerade kort (ess till tio) och fyra hovkort: page, riddare, drottning och kung. Dessa kort reflekterar vardagliga situationer och utmaningar, och de erbjuder vägledning och insikter i det dagliga livet.

Tarotläggning

Tarotläggning kallas den metod där du drar olika tarotkort och placerar dessa framför dig på bordet, för att senare utforska de olika kortens betydelser och det övergripande budskapet. Varje läggning har en unik struktur och ett specifikt syfte. Därmed kan du välja en som passar just ditt perspektiv och de insikter du söker. Läs om olika tarotläggningar för att lära dig mer och inspireras!

Tarotläsning

Tarotläsning är en konstform som kräver både intuition och en förståelse för kortens symbolik. Det handlar inte bara om att memorera de olika kortens betydelser, utan snarare att tolka dessa utifrån sammanhanget för frågeställaren och dennes situation.

Genom att lära dig tarot på riktigt kan du i allt högre utsträckning använda din intuition för att tolka korten. Intuitionen spelar nämligen en viktig roll i tarotläsningen. Det handlar om att känna in kortens betydelser och hur de relaterar till varandra i en specifik läggning. Det är denna personliga tolkning som gör varje tarotläsning unik och personlig.

Glödlampa (tips)

Tips för nybörjare

Mina bästa tips till dig som är nybörjare och vill lära dig tarot är att:

 • Börja enkelt. Kom igång genom att göra enkla läggningar och enkortsläsningar för att med tiden gradvis bygga upp ditt förtroende och din förståelse.
 • Studera korten. Ägna mycket tid åt att betrakta varje kort samt reflektera över dess symbolik och betydelse.
 • Öva och ha tålamod. Som med alla färdigheter kräver tarotläsning mycket övning och stort tålamod. Var tålmodig med dig själv och låt din förmåga att tolka korten komma naturligt och utvecklas med tiden.

Så kan du använda tarot som ett verktyg

Tarot är inte bara ett sätt att förutspå framtiden, det är även ett kraftfullt verktyg för självreflektion och personlig utveckling. Genom att ställa rätt frågor och tolka korten med öppenhet och ärlighet kan du få djupgående insikter och vägledning i livet.

Frågor och svar

Vad betyder ordet tarot?

Ordet “tarot” har ett oklart ursprung men tros ha kopplingar till det italienska ordet “tarocchi”. Begreppet antas ofta beskriva denna specifika typ av kortlek.

Vad behöver jag för att börja med tarot?

För att börja med tarot behöver du en tarotlek. Det kan också vara bra att ha en guidebok eller liknande för att lära dig att tolka korten.

Kan vem som helst börja med tarot?

Ja, vem som helst kan börja med tarot. Det krävs ingen speciell förmåga, bara ett öppet sinne och intresse för att lära och utforska.

Hur lär man sig att läsa tarot?

För att lära dig att läsa tarot bör du börja med att välja en tarotlek som tilltalar dig. Studera sedan varje kort och öva regelbundet på att dra och tolka dem.

Referenser

 1. World of Playing Cards. "Perspectives on the History of Tarot." Tillgänglig på: https://www.wopc.co.uk/tarot/perspectives-on-the-history-of-tarot. Hämtad 2023-12-06.
 2. Wikipedia. "Rider-Waite Tarot." Tillgänglig på: https://en.wikipedia.org/wiki/Rider%E2%80%93Waite_Tarot. Hämtad 2023-12-06.
 3. Untangling Tarot. "The Four Suits & The Four Elements." Tillgänglig på: https://untanglingtarot.com/the-four-suits-the-four-elements. Hämtad 2023-12-06.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].