Tarotkort och stjärntecken kan spegla varandra

Sambandet mellan tarot och astrologi är såväl djupt som mångfacetterat. Till exempel kan vi enkelt dra paralleller mellan olika tarotkort och stjärntecken. Genom att göra detta kan vi fördjupa vår förståelse för tarotkortens symbolik och stjärntecknens egenskaper. Dessutom kan vi då bättre förstå vår egen personlighet och väg i livet.

Nedan kan du läsa dig till vilka olika tarotkort och stjärntecken som speglar varandras egenskaper och teman.

Eremiten visar att tarotkort och stjärntecken kan spegla varandra

Väduren (21 mars - 19 april) – Kejsaren

Kejsaren är en auktoritär person och fadersfigur. Därmed symboliserar detta tarotkort stjärntecknet vädurens ledaregenskaper, drivkraft och beslutsamhet.[1] Detta eldtecken förknippas med initiativtagande och ambition. Dessa båda egenskaper återspeglas i kejsarens dominans och struktur.

Oxen (20 april - 20 maj) – Översteprästen

Översteprästen representerar tradition, stabilitet och tillförlitlighet. Detta är också viktiga värden för det jordbundna tecknet oxen. Översteprästen står för visdom och lärande genom erfarenhet. Därmed harmoniserar kortet med oxens uppskattning för kontinuitet och komfort.

Tvillingarna (21 maj - 20 juni) – De älskande

De älskande är ett kort som speglar tvillingarnas dualitet och förmåga att se saker från flera perspektiv. Detta lufttecken är känt för sin kommunikationsförmåga samt sin sociala och ofta motsägelsefulla natur. De älskande är ett kort som fångar upp detta med sitt tema om tvåsamhet och val.

Kräftan (21 juni - 22 juli) – Månen

Månen är starkt kopplad till kräftans vattenenergi. Dessa tarotkort respektive stjärntecken symboliserar också intuition, känslor och det undermedvetna. Månen är ett kort som avslöjar det dolda samt speglar kräftans emotionella djup och naturliga introverta tendens.

Vissa källor hävdar att vagnen är det kort som bäst speglar kräftan.[2] Jag håller dock inte med om detta, utan menar att månen är ett mer passande kort. Detta då den fångar den intuitiva och känslomässiga essensen hos detta tecken. Vagnen speglar istället en mer extrovert och viljedriven dynamik som detta stjärntecken inte förknippas med.

Lejonet (23 juli - 22 augusti) – Styrka

Styrka är ett kort som inte bara representerar fysisk styrka utan även moralisk och inre sådan. Därmed ligger det helt i linje med lejonets modiga och storslagna personlighet. Detta eldtecken är känt för sin värme, generositet och vilja att stå i centrum. Tarotkortet styrka symboliserar detta genom att representera mod och självkontroll.

Jungfrun (23 augusti - 22 september) – Eremiten

Eremiten speglar jungfruns behov av analys, ordning och inre sökande. Jungfrun är ett jordtecken som värdesätter funktionalitet och precision. Eremiten är det kort i tarotkortleken som symboliserar denna inåtvända jakt på kunskap och självförbättring.

Vågen (23 september - 22 oktober) – Rättvisa

Rättvisa speglar vågens strävan efter balans, harmoni och rättvisa. Detta lufttecken är känt för sin diplomati och förmåga att se saker från andras perspektiv. Dessa egenskaper speglas på ett utmärkt sätt av tarotkortet rättvisa.

Skorpionen (23 oktober - 21 november) – Döden

Döden är förmodligen det allra mest missförstådda tarotkortet. Det representerar inte bokstavlig utan snarare övergången från slutet på ett kapitel till början på ett nytt. Därmed speglar kortet skorpionens djup, intensitet och förändringsförmåga. Detta vattentecken är känt för sin förmåga att gå igenom och leda förändringar, vilket döden representerar med sin förnyelse.

Skytten (22 november - 21 december) – Måttfullhet

Måttfullhet är ett kort som symboliserar balans, tålamod och läkning. Därmed speglar det skyttens äventyrsanda och strävan efter att finna mening och sanning. Detta eldtecken är känt för sin optimism och vilja att utforska filosofiska domäner. Måttfullhet skapar harmoni genom att sammanföra motsatser och fångar därmed upp dessa egenskaper på ett bra sätt.

Stenbocken (22 december - 19 januari) – Djävulen

Djävulen representerar materialism, maktbegär och de kedjor som binder oss. Därigenom kan detta tarotkort spegla stjärntecknet stenbockens ambition och fokus på karriär och framgång. Detta jordtecken präglas av teman som ansvar och begränsningar. Djävulen utmanar dessa genom att uppmuntra oss att reflektera kring vad som verkligen håller oss bundna.

Vattumannen (20 januari - 18 februari) – Stjärnan

Stjärnan står för hopp, inspiration och förnyelse och återspeglar således vattumannens idealism, innovation och strävan efter en bättre framtid. Vattumannen är ett lufttecken som är framåtblickande och altruistiskt. Stjärnan speglar dessa egenskaper med sin vision om hopp och vägledning.

Fiskarna (19 februari - 20 mars) – Den hängde

Den hängde representerar nya perspektiv, uppoffring, eftertänksamhet och acceptans. Därför speglar detta tarotkort stjärntecknet fiskarnas djupa intuition och svävande mellan verklighet och fantasi. Tarotkortet den hängde speglar deras självuppoffrande natur och förmåga att se saker från en annan vinkel.

Stjärntecknet fiskarna

Så kan du använda tarotkort och stjärntecken för personlig utveckling

Ovan har jag gått igenom vilka tarotkort och stjärntecken som speglar varandras egenskaper och därmed hör ihop. Insikten om att alla de olika stjärntecknen kan associeras med specifika kort i tarotkortleken öppnar upp en helt ny värld av självupptäckt och personlig utveckling.[3] Du kan använda denna kunskap som en spegel för att synliggöra dina djupaste önskningar, rädslor, styrkor och utmaningar. Genom att integrera astrologi och tarot i din självkännedom kan du ta dig an livet med större visdom och klarhet.

Dessa är några förslag på hur du kan använda kopplingen mellan tarotkort och stjärntecken för att främja din personliga utveckling:

  • Reflektion och meditation. Fokusera på det kort som förknippas med ditt stjärntecken när du mediterar eller reflekterar. Fundera över kortets symbolik och hur det kan knyta an till ditt liv, dina drömmar och dina utmaningar. Du kan då få värdefulla insikter som hjälper dig att se situationer från nya perspektiv.
  • Daglig vägledning. Dra ett dagligt tarotkort som en vägledning eller tanke för dagen. Se hur detta kort kan spegla eller utmana dagens händelser, känslor eller beslut. Detta förfarande kan hjälpa dig att bli mer medveten om dina reaktioner och val.
  • Personlig utveckling. Använd olika tarotläggningar för att utforska specifika aspekter av ditt liv som du vill utveckla eller förstå bättre. Fokusera på områden som är direkt kopplade till ditt stjärnteckens egenskaper eller utmaningar. Genom att göra detta kan du få en djupare förståelse för dina personliga mönster och hur du kan utvecklas.
  • Utforska relationer. Använd tarot och astrologi i kombination för att utforska dynamiken i dina relationer. Se hur ditt stjärnteckens egenskaper interagerar med andras, och använd ditt tarotkort för att få insikter om hur du kan förbättra dessa interaktioner.
  • Sätta intentioner och mål. Fundera över ditt stjärnteckens tarotkort när du sätter nya mål eller intentioner. Låt kortets symbolik inspirera dig och vägleda dina ambitioner. Detta kan vara ett bra sätt att få hjälp med att sätta intentioner och mål som mer ligger i linje med din sanna natur och din personliga väg till utveckling.
  • Självkännedom och acceptans. Du kan utveckla en större förståelse och acceptans för dig själv genom att djupdyka i de egenskaper och teman som ditt stjärnteckens tarotkort avslöjar. Därmed kan du få en mer förlåtande och kärleksfull inställning till dina egna brister och styrkor.

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt tarotkort för mitt sjärntecken?

Varje stjärntecken förknippas med ett specifikt tarotkort som speglar dess egenskaper. Genom att läsa om dessa kopplingar kan du hitta ditt specifika kort. På denna sida förklarar jag vilka kort som associeras med var och ett av de tolv stjärntecknen.

Hur kan jag lära mig mer om kopplingen mellan tarotkort och stjärntecken?

Det finns många bra böcker, webbplatser och andra källor som fokuserar på såväl tarot som astrologi. Genom att ta till dig av den information som finns att tillgå kan du fördjupa din förståelse för kopplingen mellan olika tarotkort och stjärntecken.

Är det möjligt att mitt stjärnteckens tarotkort inte känns relevant för mig?

Ja, det är fullt möjligt att du känner så. Tarot och astrologi är två personliga och subjektiva ämnesområden. Om ett specifikt kort inte tilltalar dig kan du välja att utforska andra kort som du känner en starkare koppling till.

Avslutande tankar

Utforska gärna kopplingen mellan tarotkort och stjärntecken för att påbörja en livslång resa av självupptäckt och personlig utveckling. Tänk dock på att inte ta allt bokstavligt utan istället se detta som ett verktyg för att inspirera till introspektion och självreflektion. Omfamna de insikter och budskap som dessa tidlösa symboler för med sig, för att få mer visdom, mod och klarhet.

Kom ihåg att den viktigaste vägledningen kommer från inuti dig. Tarot och astrologi finns där för att hjälpa dig att komma i kontakt med din inre visdom och kraft. De kan vägleda dig att upptäcka ditt eget ljus och att stolt och självsäkert gå din egen väg.

Referenser

  1. The Tarot Guide. "Astrology and Tarot." Tillgänglig på: https://www.thetarotguide.com/astrology-and-tarot/. Hämtad 2024-02-11.
  2. Tarot.com. "Tarot Cards & Astrology." Tillgänglig på: https://www.tarot.com/astrology/tarot-cards. Hämtad 2024-02-11.
  3. Biddy Tarot. "Tarot & Astrology: How Zodiac Signs Inform Your Readings." Tillgänglig på: https://biddytarot.com/blog/tarot-astrology-zodiac-sign-liz-worth/. Hämtad 2024-02-11.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].